IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec pogodbe o avtorskem delu

Prenesi dokument

 

Avtor__________________________ (ime in priimek), _____________________(naslov)
(v nadaljevanju: avtor)

in

podjetje ________________________________ s sedežem v ______________________________, ki ga zastopa__________________________
(v nadaljevanju: naročnik)

skleneta

POGODBO O AVTORSKEM DELU

1. člen
Avtor se obvezuje, da bo za naročnika opravil oz. izdelal in mu izročil avtorsko delo ____________ (natančen opis avtorskega dela).
 

2. člen
Pogodbenika se dogovorita, da bo s to pogodbo izvršen prenos materialne pravice (obkrožite pravico/pravice, ki se prenaša/jo/):
- javnega izvajanja

- javnega prenašanja

- javnega predvajanja s fonogrami in videogrami

- javnega prikazovanja

- radiodifuznega oddajanja

- radiodifuzne retransmisije

- sekundarnega radiodifuznega oddajanja

- dajanja na voljo javnosti

- predelave

- avdiovizualne priredbe

- distribuiranja

- dajanja v najem
 

3. člen
Avtor bo obveznosti po tej pogodbi izpolnil do _______ (datum predaje, izdelave ali izvedbe).
 

4. člen
Naročnik se obveže, da bo plačal znesek v višini _____EUR za delo po tej pogodbi na avtorjev račun.
 

5. člen
Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na naročnika pa prenese materialne avtorske pravice:
- za enkratno uporabo
- za čas trajanja avtorske pravice
- drugače
Prenos pravic velja za območje Republike Slovenije oz. ______.
 

6. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod. Za reševanje sporov iz intelektualne lastnine je v pravdnem postopku izključno pristojno
Okrožno sodišče v __________________________.
 

V _____________, dne ____________
 

NAROČNIK                                                  AVTOR
______________                                           _______________

 

Prenesi dokument 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?