IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec darilne pogodbe

Prenesi dokument

 

________________________________________________ (ime in priimek),_____________________(naslov)
(v nadaljevanju: darovalec)

in

________________________________________________ (ime in priimek), _____________________(naslov)
(v nadaljevanju: obdarovanec)

skleneta

DARILNO POGODBO

1. člen
Sopogodbenika ugotavljata, da je darovalec npr. lastnik osebnega avtomobila znamke ________________. Letnik proizvodnje avtomobila je ______, številka šasije je _______ in številka motorja ______________.
 

2. člen
Predmet te darilne pogodbe je npr. osebni avtomobil znamke ________________ z registrsko številko _____________.
 

3. člen
Darovalec podari obdarovancu v 1. členu te pogodbe opisani osebni avtomobil, ta pa ga sprejme v svojo last in posest. Od datuma podpisa te pogodbe obdarovanec nosi vse stroške vzdrževanja in vse davščine, povezane z lastnino osebnega avtomobila.
 

4. člen
Sopogodbenika ocenjujeta vrednost darila na _______________ EUR.
 

5. člen
Obdarovanec se zaveže nositi vse stroške v zvezi s to pogodbo in plačati morebitni davek na darilo.
 

6. člen
Darovalec se odpoveduje to pogodbo izpodbijati iz kateregakoli razloga.
 

7. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod.
Za reševanje sporov iz te pogodbe je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v ___________.

 

V _____________, dne ____________

 

DAROVALEC:                                       OBDAROVANEC:
_______________                                  _________________ _______________                                  _________________

Prenesi dokument 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?