Koeficienti rasti cen

 
Mesec Cene industrijskih proizvodov Cene življenjskih potrebščin UL RS
mesečni kumulativni povprečni mesečni mesečni kumulativni povprečni mesečni
V/18 0,000 0,009 0,002 0,012 0,020 0,004 46/18
VI/18 0,002 0,012 0,002 0,000 0,020 0,003 55/18
VII/18 0,003 0,014 0,002 -0,009 0,011 0,002 58/18
VIII/18 0,002 0,016 0,002 0,001 0,012 0,002 64/18
IX/18 -0,002 0,014 0,002 0,004 0,016 0,002 69/18
X/18 -0,002 0,012 0,001 0,003 0,019 0,002 77/18
XI/18 0,000 0,012 0,001 0,001 0,020 0,002 84/18
XII/18 0,000 0,012 0,001 -0,006 0,014 0,001 6/19
I/19 0,003 0,003 0,003 -0,011 -0,011 -0,011 13/19
II/19 0,008 0,010 0,005 0,008 -0,003 -0,002 20/19
III/19 0,003 0,013 0,005 0,007 0,004 0,001 30/19
IV/19 0,004 0,016 0,004 0,008 0,011 0,003 35/19