Koeficienti rasti cen

 
Mesec Cene industrijskih proizvodov Cene življenjskih potrebščin UL RS
mesečni kumulativni povprečni mesečni mesečni kumulativni povprečni mesečni
II/20 0,003 0,004 0,002 0,007 -0,002 -0,001 50/20
III/20 -0,008 -0,004 -0,001 -0,008 -0,010 -0,003 62/20
IV/20 0,003 -0,001 0,000 -0,009 -0,019 -0,005 82/20
V/20 -0,003 -0,004 -0,001 0,009 -0,010 -0,002 92/20
VI/20 0,009 0,005 0,001 0,013 0,002 0,000 105/20
VII/20 -0,003 0,002 0,000 -0,001 0,001 0,000 116/20
VIII/20 0,002 0,004 0,000 -0,001 0,001 0,000 128/20
IX/20 0,001 0,005 0,001 -0,004 -0,003 0,000 157/20
X/20 0,003 0,008 0,001 0,003 0,000 0,000 180/20
XI/20 0,002 0,009 0,001 -0,008 -0,008 -0,001 2/21
XII/20 0,000 0,010 0,001 -0,003 -0,011 -0,001 13/21
I/21 0,005 0,005 0,005 -0,004 -0,004 -0,004 31/21