Koeficienti rasti cen

 
Mesec Cene industrijskih proizvodov Cene življenjskih potrebščin UL RS
mesečni kumulativni povprečni mesečni mesečni kumulativni povprečni mesečni
XII/17 0,001 0,018 0,001 0,000 0,017 0,001 5/18
I/18 0,003 0,003 0,003 -0,008 -0,008 -0,008 12/18
II/18 0,004 0,007 0,007 -0,001 -0,001 -0,001 21/18
III/18 0,003 0,010 0,003 0,003 0,001 0,001 30/18
IV/18 -0,001 0,009 0,002 0,007 0,008 0,002 39/18
V/18 0,000 0,009 0,002 0,012 0,020 0,004 46/18
VI/18 0,002 0,012 0,002 0,000 0,020 0,003 55/18
VII/18 0,003 0,014 0,002 -0,009 0,011 0,002 58/18
VIII/18 0,002 0,016 0,002 0,001 0,012 0,002 64/18
IX/18 -0,002 0,014 0,002 0,004 0,016 0,002 69/18
X/18 -0,002 0,012 0,001 0,003 0,019 0,002 77/18
XI/18 0,000 0,012 0,001 0,001 0,020 0,002 84/18