Koeficienti rasti cen

 
Mesec Cene industrijskih proizvodov Cene življenjskih potrebščin UL RS
mesečni kumulativni povprečni mesečni mesečni kumulativni povprečni mesečni
 VIII/21 0,015 0,077 0,009 0,001 0,033 0,004 159/21
IX/21 0,007 0,085 0,009 -0,001 0,032 0,003 168/21
X/21 0,007 0,093 0,009 0,009 0,042 0,004 186/21
XI/21 0,008 0,101 0,009 0,007 0,049 0,004 203/21
XII/21 0,004 0,106 0,008 0,000 0,049 0,004 11/22
I/22 0,025 0,025 0,025 0,004 0,004 0,004 29/22
II/22 0,057 0,083 0,041 0,014 0,018 0,009 45/22
III/22 0,017 0,102 0,033 -0,011 0,006 0,002 59/22
IV/22 0,032 0,137 0,033 0,026 0,032 0,008 74/22
V/22 0,031 0,173 0,032 0,020 0,053 0,011 89/22
VI/22 0,012 0,187 0,029 0,027 0,082 0,013 108/22
VII/22 0,007 0,195 0,026 0,010 0,092 0,013 112/22