Koeficienti rasti cen

 
Mesec Cene industrijskih proizvodov Cene življenjskih potrebščin UL RS
mesečni kumulativni povprečni mesečni mesečni kumulativni povprečni mesečni
XII/20 0,000 0,010 0,001 -0,003 -0,011 -0,001 13/21
I/21 0,005 0,005 0,005 -0,004 -0,004 -0,004 31/21
II/21 0,007 0,011 0,006 0,003 -0,001 -0,001 48/21
III/21 0,001 0,012 0,004 0,003 0,002 0,001 67/21
IV/21 0,006 0,019 0,005 0,010 0,012 0,003 86/21
V/21 0,013 0,032 0,006 0,009 0,022 0,004 102/21
VI/21 0,014 0,046 0,008 0,006 0,028 0,004 123/21
VII/21 0,014 0,061 0,009 0,004 0,032 0,004 133/21
 VIII/21 0,015 0,077 0,009 0,001 0,033 0,004 159/21
IX/21 0,007 0,085 0,009 -0,001 0,032 0,003 168/21
X/21 0,007 0,093 0,009 0,009 0,042 0,004 186/21
XI/21 0,008 0,101 0,009 0,007 0,049 0,004 203/21