Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

 
Obdobje, za katero se uporablja količnik za določanje zneska regresa za prehrano med delom Količnik UL RS
Januar–junij 2013 1,006 8/13
Julij-december 2013 1,038 61/13
Januar–junij 2014 0,984 5/14
Julij-december 2014 1,007 54/14
Januar–junij 2015 0,982 3/15
Julij-december 2015 1,031 55/15
Januar–junij 2016 0,985 2/16
Julij-december 2016 1,026 50/16
Januar-junij 2017 0,991 2/17
Julij-december 2017 1,021 35/17
Januar-junij 2018 1,009 3/18
Julij-december 2018 1,024 51/18
Januar-junij 2019 0,982 5/19
Julij-december 2019 1,041 46/19
Januar-junij 2020 0,992 4/20
Julij-december 2020 1,040 102/20
Januar-junij 2021 0,970 9/21
Julij-december 2021 1,02 111/21
Januar-junij 2022 1,018 5/22
Julij-december 2022 1,105 96/22