Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za preteklo leto

 
Leto Znesek v EUR UL RS
2012 1.525,47 17/13
2013 1.523,18 15/14
2014 1.540,25 12/15
2015 1.555,89 18/16
2016 1.584,66 11/17
2017 1.626,95 15/18
2018 1.681,55 14/19
2019 1.753,84 12/20
2020 1.856,20 28/21