ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV PO RAZLIČNIH PREDPISIH

ZUJF (velja za funkcionarje)

v EUR
Zap. št. Vrsta prejemka Pogoj za obračun Znesek*
1. regres za prehrano med delom za redni delovni čas prisotnost na delu 8 ur dnevno ali več kot 4 ure in manj kot 8 ur, če je v skladu s predpisi 3,52
2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas znesek za prehrano med delom za izpolnjenih 8 ur podaljšanega delovnega časa v mesecu 3,52
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
– za kilometer
kilometrina za prevoženo razdaljo od bivališča do kraja opravljanja dela; če je razdalja več kot 2 km, 8 % od cene NMB** 0,13
(za september 2022)
4. nadomestilo za ločeno življenje nadomestilo stroškov stanovanja
 
140,54
5. dnevnica za službena potovanja v Sloveniji
- od 6 do vključno 8 ur
- nad 8 do vključno 12 ur

- nad 12 ur


nad 8 ur do 12 ur dela še en znesek regresa za prehrano

3,52
3,52

16,00
če je plačano prenočevanje oz. bivanje in zajtrk
– dnevnica nad 8 do 12 ur
– dnevnica nad 12 do 24 ur
dnevnica se zmanjša za 20 %  
če je plačano prenočevanje oz. bivanje in kosilo ali večerja
– dnevnica nad 12 do 24 ur
dnevnica se zmanjša za 40 % za en obrok  
če so plačani vsi obroki dnevnica ne pripada 0,00
6. dnevnica (ure) za službena potovanja v tujino
- nad 6 do 8 ur- nad 8 do 14 ur- nad 14 do 24 ur
 
25 % dnevnice, določene v prilogi k uredbi za tujino

75 % dnevnice, določene v prilogi k uredbi za tujino

100 % dnevnice, določene v prilogi k uredbi za tujino
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur

dnevnica se zmanjša za 15 %
dnevnica se zmanjša za 10 %
 
če sta v hotelskem računu zaračunana zajtrk in kosilo ali večerja
- dnevnica nad 8 do 14 ur


- dnevnica nad 14 do 24 ur


dnevnica se zmanjša za 15 % za zajtrk in 40 % za kosilo ali večerjo

dnevnica se zmanjša za 10 % za zajtrk in po 35 % za kosilo oziroma večerjo
 
 
če je zagotovljena brezplačna prehrana v tujini
- dnevnica
  20 % pripadajoče dnevnice
7. povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju doma občasna uporaba avtomobila – kilometrina
v velikosti 18 % cene NMB

stalna uporaba avtomobila – kilometrina v velikosti 30 % cene NMB
0,30
(za september 2022)


0,50
(za september 2022)
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v tujini kilometrina v velikosti 30 % cene NMB 0,50
(za september 2022)
8. povračilo stroškov prenočevanja doma dejanski stroški na
podlagi računa

brez računa 30 % vrednosti dnevnice
 
povračilo stroškov prenočevanja  v tujini dejanski stroški na podlagi računa  
9. terenski dodatek 21 % dnevnice nad 12 ur 3,36
10. regres za letni dopust letni dogovor  
11. jubilejne nagrade
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe
dosežena delovna doba v javnem sektorju
288,76
433,13
577,51
577,51
12. solidarnostna pomoč   577,51
13. odpravnina ob upokojitvi
 
3 povprečne mesečne plače na zaposlenega v RS za pretekle 3 mesece oziroma 3 zadnje mesečne
plače zaposlenega,
če je to zanj ugodneje

2 povprečni mesečni plači na zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma 2 zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje

za funkcionarje velja
179. člen ZUJF
5.999,10
(1. 9. 2022)
3.999,40
(1. 9. 2022)
14. nagrade in povračila za obvezno delovno prakso dijakov in študentov
- dijaki
- študenti
- povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter regres za prehrano med delom
 

 
15. Plačila vajencem za obvezno praktično delo na mesec
za 1. letnik
za 2. letnik
za 3. letnik
za 4. letnik