Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
VII/18 1.650,84 -0,2 % V/18 - VII/18 1.656,02 64/18
VIII/18 1.669,51 1,1 % VI/18 - VIII/18 1.658,11 69/18
IX/18 1.632,88 -2,2 % VII/18 - IX/18 1.651,04 77/18
X/18 1.676,38 2,7 % VIII/18 - X/18 1.659,61 84/18
XI/18 1.812,73 8,1 % IX/18 - XI/18 1.707,60 6/19
XII/18 1.782,12 -1,7 % X/18 - XII/18 1.757,14 14/19
I/19 1.729,15 -3,8 % XI/18 - I/19 1.774,68 20/19
II/19 1.714,49 -0,8 % XII/18 - II/19 1.741.93 26/19
III/19 1.752,34 2,2 % I/19 - III/19 1.732,03 35/19
IV/19 1.730,70 -1,2 % II/19-IV/19 1.732.54 43/19
V/19 1.728,12 -0,10 % III/19-V/19 1.737,02 47/19
VI/19 1.717,78 -0,60 % IV/19-VI/19 1.725,53 53/19
VII/19 1.737,42 1,10 % V/19-VII/19 1.727,77 58/19

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.