Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
IV/21 1.994,67 -0,70 % II/21-IV/21 1.983,53 102/21
V/21 2.007,80 0,70 % III/21-V/21 2.004,00 123/21
VI/21 1.952,05 -2,80 % IV/21-VI/21 1.984,68 135/21
VII/21 1.940,69 -0,60 % V/21-VII/21 1.966,62 159/21
VIII/21 1.900,43 -2,10 % VI/21-VIII/21 1.930,98 172/21
IX/21 1.872,92 -1,40 % VII/21-IX/21 1.904,62 184/21
X/21 1.886,48 0,70 % VIII/21-X/21 1.886,59 202/21
XI/21 2.048,38 10,50 % IX/21-XI/21 1.948,10 11/22
XII/21 2.064,12 -1,00 % X/21-XII/21 2.011,70 26/22
I/22 1.923,92 -6,80 % IX/21-I/22 2.024,20 43/22
II/22 1.927,08 0,20 % XII/21-II/22 1.971,72 59/22
III/22 2.007,92 4,20 % I/22-III/22 1.953,10 74/22

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.