Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
VI/20 1.812,72 -4,20 % IV/20-VI/20 1.878,05 116/20
VII/20 1.811,28 -0,10% V/20-VII/20 1.837,49 132/20
VIII/20 1.812,66 0,10% VI/20-VIII/20 1.812,22 157/20
IX/20 1.799,07 -0,70 % VII/20-IX/20 1.807,65 178/20
X/20 1.821,44 1,20 % VIII/20-X/20 1.811,07 200/20
XI/20 2.027,21 11,30 % IX/20-XI/20 1.881.31 13/21
XII/20 2.021,21 -0,30 % X/20-XII/20 1.955,28 28/21
I/21 1.977,20 -2,20 % XI/20-I/21 2.008,61 44/21
II/21 1.946,07 -1,60 % XII/20-II/21 1.981,41 67/21
III/21 2.009,50 3,30 % I/21-III/21 1.977,68 86/21
IV/21 1.994,67 -0,70 % II/21-IV/21 1.983,53 102/21
V/21 2.007,80 0,70 % III/21-V/21 2.004,00 123/21

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.