Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
V/18 1.663,23 -0,1 % III/18 - V/18 1.666,03 52/18
VI/18 1.654,00 -0,6 % IV/18 - VI/18 1.660,47 58/18
VII/18 1.650,84 -0,2 % V/18 - VII/18 1.656,02 64/18
VIII/18 1.669,51 1,1 % VI/18 - VIII/18 1.658,11 69/18
IX/18 1.632,88 -2,2 % VII/18 - IX/18 1.651,04 77/18
X/18 1.676,38 2,7 % VIII/18 - X/18 1.659,61 84/18
XI/18 1.812,73 8,1 % IX/18 - XI/18 1.707,60 6/19
XII/18 1.782,12 -1,7 % X/18 - XII/18 1.757,14 14/19
I/19 1.729,15 -3,8 % XI/18 - I/19 1.774,68 20/19
II/19 1.714,49 -0,8 % XII/18 - II/19 1.741.93 26/19
III/19 1.752,34 2,2 % 1/19 - III/19 1.732,03 35/19
IV/19 1.730,70 -1,2 % II/19-IV/19 1.732.54 43/19

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.