Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
VII/19 1.737,42 1,10 % V/19-VII/19 1.727,77 58/19
VIII/19 1.725,91 -0,70 % VI/19-VIII/19 1.727,04 65/19
IX/19 1.712,11 -0,80 % VIII/19-IX/19 1.725,14 70/19
X/19 1.741,70 1,70 % VIII/19-X/19 1.726,60 82/19
XI/19 1.897,90 9,00% IX/19-XI/19 1.784,16 5/20
XII/19 1.855,25 -2,20 % X/19-XII/19 1.831,69 12/20
I/20 1.806,50 -2,60 % XI/19-I/20 1.853,30 35/20
II/20 1.799,66 -0,40 % XII/19-II/20 1.820,51 60/20
III/20 1.758,27 -2,30 % I/20-III/20 1.788,15 81/20
IV/20 1.937,21 10,20 % II/20-IV/20 1.826,22 92/20
V/20 1.892,31 -2,30 % III/20-V/20 1.857,53 106/20
VI/20 1.812,72 -4,20 % IV/20-VI/20 1.878,05 116/20

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.