Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
XI/20 2.027,21 11,30 % IX/20-XI/20 1.881.31 13/21
XII/20 2.021,21 -0,30 % X/20-XII/20 1.955,28 28/21
I/21 1.977,20 -2,20 % XI/20-I/21 2.008,61 44/21
II/21 1.946,07 -1,60 % XII/20-II/21 1.981,41 67/21
III/21 2.009,50 3,30 % I/21-III/21 1.977,68 86/21
IV/21 1.994,67 -0,70 % II/21-IV/21 1.983,53 102/21
V/21 2.007,80 0,70 % III/21-V/21 2.004,00 123/21
VI/21 1.952,05 -2,80 % IV/21-VI/21 1.984,68 135/21
VII/21 1.940,69 -0,60 % V/21-VII/21 1.966,62 159/21
VIII/21 1.900,43 -2,10 % VI/21-VIII/21 1.930,98 172/21
IX/21 1.872,92 -1,40 % VII/21-IX/21 1.904,62 184/21
X/21 1.886,48 0,70 % VIII/21-X/21 1.886,59 202/21

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.