Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
XI/18 1.812,73 8,1 % IX/18 - XI/18 1.707,60 6/19
XII/18 1.782,12 -1,7 % X/18 - XII/18 1.757,14 14/19
I/19 1.729,15 -3,8 % XI/18 - I/19 1.774,68 20/19
II/19 1.714,49 -0,8 % XII/18 - II/19 1.741.93 26/19
III/19 1.752,34 2,2 % I/19 - III/19 1.732,03 35/19
IV/19 1.730,70 -1,2 % II/19-IV/19 1.732.54 43/19
V/19 1.728,12 -0,10 % III/19-V/19 1.737,02 47/19
VI/19 1.717,78 -0,60 % IV/19-VI/19 1.725,53 53/19
VII/19 1.737,42 1,10 % V/19-VII/19 1.727,77 58/19
VIII/19 1.725,91 -0,70 % VI/19-VIII/19 1.727,04 65/19
IX/19 1.712,11 -0,80 % VIII/19-IX/19 1.725,14 70/19
X/19 1.741,70 1,70 % VIII/19-X/19 1.726,60 82/19

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.