Rast cen življenjskih potrebščin

v primerjavi s prejšnjim mesecem v odstotkih

 
Mesec Cene življenjskih potrebščin UL RS
V/19 0,9 % 38/19
VI/19 0,3 % 44/19
VII/19 -0,7 % 50/19
VIII/19 0,4 % 54/19
IX/19 -0,2 % 61/19
X/19 0,1 % 68/19
XI/19 -0,1 % 75/19
XII/19 -0,2 % 2/20
I/20 -0,9 % 10/20
II/20 0,7 % 18/20
III/20 -0,8 % 51/20
IV/20 -0,9 % 75/20