Rast cen življenjskih potrebščin

v primerjavi s prejšnjim mesecem v odstotkih

 
Mesec Cene življenjskih potrebščin UL RS
IX/21 -0,1 % 163/21
X/21 0,9 % 176/21
XI/21 0,7 % 194/21
XII/21 0,0 % 3/22
I/22 0,4 % 20/22
II/22 1,4 % 31/22
III/22 -1,1 % 52/22
IV/22 2,6 % 67/22
V/22 2,0 % 85/22
VI/22 2,7 % 94/22
VII/22 1,00 % 108/22
VIII/22 1,00 % 116/22