Rast cen življenjskih potrebščin

v primerjavi s prejšnjim mesecem v odstotkih

 
Mesec Cene življenjskih potrebščin UL RS
I/21 -0,4 % 24/21
II/21 0,3 % 32/21
III/21 0,3 % 54/21
IV/21 1,0 % 74/21
V/21 0,9 % 94/21
VI/21 0,6 % 108/21
VII/21 0,4 % 128/21
VIII/21 0,1 % 145/21
IX/21 -0,1 % 163/21
X/21 0,9 % 176/21
XI/21 0,7 % 194/21
XII/21 0,0 % 3/22