IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna znanja v priročnem formatu

Tiskane izdaje pokrivajo vsa ključna strokovna področja in vam hkrati ponujajo priročen dostop do temeljnih znanj in informacij za uspešno delo na področjih računovodstva, davščin in financ.

 

ZBIRKE STANDARDOV

KONTNI NAČRTI

STROKOVNA LITERATURA

STROKOVNA LITERATURA

Komplet vodil za javni sektor

Komplet najpomembnejših računovodskih vodil

Za vse, ki opravljate računovodske zadeve za določene in druge uporabnike v javnem sektorju, je Zveza RFR pripravila priročen komplet, ki vsebuje tri izdaje. Poleg predpisov in spremnih pojasnil vključuje tudi priročnik s strokovnimi pojasnili in praktičnimi zgledi ter knjižico o enotnem kontnem načrtu s ponazoritvami knjiženj. Komplet bo nepogrešljiv spremljevalec povsod, kjer delovanje usmerjajo določbe in predpisi o javnih financah. 
 
Komplet vodil za javni sektor obsega samostojne enote, ki tradicijo izdaj Zveze RFR na tem področju nadaljujejo v obliki, prilagojeni sodobnim potrebam:
 • Računovodski predpisi za javni sektor (NOVEMBER 2017)
  Poleg temeljnega Zakona o računovodstvu vsebuje pravila za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov, pravila za sestavljanje letnih poročil, način in roke usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu ter način in stopnje odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, enotni kontni načrt za določene in druge uporabnike in še marsikaj. Vse to spremljajo pojasnila strokovnjakov Zveze RFR. Računovodske predpise za javni sektor dopolnjujejo še SRS(2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja.
 • Računovodski predpisi za javni sektor v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja (DECEMBER 2017)
  Priročnik je namenjen uporabnikom enotnega kontnega načrta za proračun, proračunskim uporabnikom in drugim osebam javnega prava ta izdaja prinaša praktične primere, s kakršnimi se računovodje, revizorji, davčni in drugi strokovnjaki srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Vsebinski sklopi sledijo zaporedju slovenskih računovodskih standardov.
 • Enotni kontni načrt in ponazoritev knjiženj za javni sektor (JANUAR 2018)
  Konti in knjižbe, ki jih je Zveza RFR doslej izdajala v ločenih knjižicah za določene in druge uporabnike, so zdaj združeni v eni izdaji. Enotni kontni načrt je posodobljen in obogaten s knjižbami za obe vrsti uporabnikov, zdaj združeni pod oznako javni sektor. Pri posodobitvi je Zveza RFR posebno pozornost posvetila hitremu in preprostemu iskanju in branju kontov.
Cena 249,00 EUR (brez DDV).
 
S klikom na ikono prelistajte kazalo in nekaj strani vsebine priročnika Več informacij na brezplačni številki 
080 1957


NAROČITE SVOJ IZVOD

Komplet vodil za javni sektor

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

 • ime in priimek
 • naslov in kraj stalnega prebivališa
 • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: