revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dejanski stroški prenočitve in prevoza v davčni napovedi, vloženi po roku


Ključne besede 
Dejanski stroški, nočitev, prevoz, drugo pogodbeno razmerje, prepozna napoved, samoprijava

Tolmačenje
Davčni zavezanec, ki je slovenski rezident, mora dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (na primer avtorske ali podjemne pogodbe), ki ga je prejel od osebe, ki ni plačnica davka (na primer od organizacije iz tujine), napovedati Fursu do 15. dne naslednjega meseca, v katerem je prejel dohodek. V napovedi odmere akontacije dohodnine sme uveljavljati dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi s tem dohodkom, in sicer do velikosti in pod pogoji iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Pri tem pa Furs v svoji spletni publikaciji Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (vprašanje št. 22)  pojasnjuje, da sme davčni zavezanec dejanske stroške prevoza in prenočitve uveljavljati le, če napoved vloži v zakonskem roku. Če jo vloži prepozno (na primer na podlagi samoprijave), teh stroškov ne more uveljaviti. Prav tako jih potem ne more uveljavljati v letni napovedi za odmero dohodnine (informativnem izračunu dohodnine).
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?