revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Izplačila slovenskim gradbenim delavcem iz avstrijskega sklada BUAK


Ključne besede 
Napoten delavec v Avstrijo, gradbeni delavec, BUAK, nadomestilo plače za letni dopust, napoved akontacije dohodnine

Tolmačenje
Gradbeni delavec (slovenski davčni rezident), ki je bil od slovenskega delodajalca napoten na delo v Avstrijo, neposredno od avstrijskega sklada BUAK prejme določena izplačila oziroma dohodke (na primer nadomestilo plače za letni dopust). Sklad BUAK od teh dohodkov za gradbenega delavca obračuna in plača le slovenske obvezne prispevke za socialno varnost, ne odtegne in ne plača pa akontacije dohodnine od prejetega dohodka. Sklad BUAK namreč ni plačnik akontacije dohodnine, zato mora gradbeni delavec te dohodke Fursu napovedati sam. Tako pojasnjuje tudi Furs na spletni strani: Davčni zavezanci, prejemniki dohodkov iz avstrijskega sklada BUAK, morajo za te dohodke pri davčnem organu sami vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine. 
Gradbeni delavec mora napoved za dohodke, prejete od sklada BUAK, vložiti do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (obrazec MF-FURS obr. DOHZAP št. 1). Na tej podlagi mu Furs z odločbo odmeri akontacijo dohodnine.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?