revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi


Ključne besede 
vrhovno sodišče, čezmejni migrant

Tolmačenje
Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, ki vloži davčno napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, davčna osnova določa enako, kot če bi to davčno napoved oddal pravočasno, ali ne. Čezmejni delovni migrant, ki je bil sicer zaposlen pri delodajalcu v Avstriji, je v tej davčni napovedi, vloženi po samoprijavi, uveljavljal stroške prehrane med delom ter prevoza na delo in z njega. Davčni organ in sodišče prve stopnje mu teh stroškov pri izdaji odločbe nista upoštevala. Vrhovno sodišče nasprotno ni našlo zakonske podlage za razlikovanje pri ugotavljanju davčne osnove, kadar  je davčna napoved vložena pravočasno ali kadar je vložena s samoprijavo. Vrhovno sodišče je zato s sklepom X Ips 63/2017 odločilo, da lahko zavezanec pri vložitvi napovedi po postopku samoprijave zmanjša davčno osnovo za dohodnino za stroške prehrane med delom ter prevoza na delo in z njega. Zmanjša pa jo lahko tudi za olajšavo za vzdrževane družinske člane.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?