revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Vračilo presežka DDV v razumnem roku


Ključne besede 
presežek DDV, zamudne obresti, C-254/16

Tolmačenje
V zadevi C-254/16 (Glencore) je med davčnim zavezancem in davčnim organom nastal spor glede višine zamudnih obresti zaradi prepoznega vračila presežka DDV. Ta je bil vrnjen po dveh letih, zamudnih obresti pa davčni organ ni obračunal od dneva, ko bi presežek običajno moral biti vrnjen, pač pa od dneva izročitve zapisnika v zvezi z davčnim nadzorom, izvedenim prav zaradi vloženega zahtevka. Sodišče EU je ugotovilo, da madžarska zakonodaja, ki ureja vračilo presežka DDV na tak način, ni skladna z evropsko. Iz obstoječe sodne prakse tega sodišča namreč izhaja, da pogoji za vračilo presežka DDV, ki jih določi država članica, ne smejo posegati v načelo davčne nevtralnosti, tako da davčnemu zavezancu nalagajo celotno ali delno breme tega davka. Taka pravila morajo davčnemu zavezancu omogočiti predvsem, da pod ustreznimi pogoji dobi povrnjene vse terjatve, ki izvirajo iz presežka DDV. To pomeni, da se povračilo izvede v razumnem roku in da sprejeti način vračila davčnemu zavezancu nikakor ne sme povzročiti nobenega finančnega tveganja. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?