revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

 
Maribor, 11. novembra 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10
 
Ljubljana, 22. novembra 2019 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4

 
Pred zaključkom poslovnega leta morajo določeni in drugi uporabniki opraviti letni popis sredstev in obveznosti, pregledati knjiženja v poslovnih knjigah, pripraviti podatke za dokončne obračune davkov ter podatke za računovodsko in poslovno poročanje in še kaj. Na posvetu bo poudarek na preverjanju predvsem tistih računovodskih postavk, ki pomembno vplivajo na razmerje med določenimi in drugimi uporabniki, to je na ravnanje s premičnim in nepremičnim premoženjem, na usklajevanju terjatev in obveznosti, razumevanju ustanoviteljskih pravic in "lastnine" ter na obvladovanju poslovnega izida.
 
Zato bo pri davčni obravnavi poleg obračuna DDPO, ki je ob koncu leta najpomembnejši davčni obračun, poudarek tudi na obračunu DDV. Ko se ustanovitelj in javni zavod dogovarjata o medsebojnem poslovanju, na primer v svojem ali tujem imenu za tuj račun, je pomembno vedeti, kako obravnavati DDV. Še pomembnejše pa je, kako pripraviti dokumente, da bo knjiženje lažje in obračun DDV pravilen.
 
Posvetovanje je namenjeno ne le računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, kot so direktorji, ravnatelji, predstojniki, ampak posebej še ustanoviteljem in financerjem določenih uporabnikov, ki pripravljajo razpise, pogodbe in druge dokumente za črpanje proračunskih sredstev.

informacije in prijava

 

POSVETOVANJE 10/19

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS
 

Maribor, 14. november 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 18. november 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Na zaključevanje poslovnega leta 2019 bodo v mnogočem vplivale spremembe računovodske obravnave najemov in pripoznavanja prihodkov. Še posebej morajo spremenjeni računovodski obravnavi posvetiti pozornost srednje velike in velike organizacije, pa tudi tiste mikro in majhne, ki računovodijo po MSRP ali pripravljajo poročevalski paket po MSRP. Pri sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih bomo opozorili predvsem na tista področja, ki pred zaključkom poslovnega leta zahtevajo še posebno presojo. Obdobje pred koncem poslovnega leta pa je tudi tisto, v katerem ocenimo predvideno davčno obveznost, zato bomo pregledali davčne olajšave in se dotaknili davčno nepriznanih odhodkov. Poleg tega bomo osvetlili tudi predlagane spremembe ZDDPO-2, in sicer predvsem v luči davčnega priznavanja stroškov amortizacije pravice do uporabe.

informacije in prijava

 

POSVETOVANJE 11/19

Novosti pri DDV s 1. januarjem 2020
 

Maribor, 27. november 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 2. december 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Spremenjen je bil Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), zato bodo davčni zavezanci s 1. januarjem 2020 pri obračunavanju DDV, vodenju evidenc in poročanju za ta davek morali ravnati drugače kot doslej. Spremembe zajemajo precej širok krog davčnih zavezancev, saj se nanašajo na različne vrste dobav blaga, ki so opravljene v druge države članice ali pa so iz njih pridobljene. Na posvetovanju bodo predstavljene novosti pri verižnih poslih, skladiščenju na odpoklic in dokazilih za oprostitev pri dobavah blaga znotraj EU. Obravnavali bomo spremembe pri davčni stopnji, popravku odbitka DDV in poročanju o pridobitvah prevoznih sredstev. Udeležencem bodo poleg novosti podane tudi vsebine, ki jim bodo pomagale osvežiti in utrditi znanja DDV na področjih, ki se spreminjajo.

informacije in prijava

 

POSVETOVANJE 12/19

Spremembe pri dohodnini, DDPO in davčnem postopku z letom 2020

Maribor, 6. december 2019 ob 9. uri
v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 9. december 2019 ob 9. uri
v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Sprejet je bil paket davčnih sprememb, od katerih nekatere prinašajo zavezancem davčno razbremenitev, druge pa pomenijo dodatno obremenitev. Nekoliko se razbremenjuje obdavčitev aktivnih dohodkov, obdavčitev dohodkov iz kapitala pa se povečuje. Uvaja se nova minimalna obdavčitev dohodka pravnih oseb in dohodka fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, a niso normiranci, ter katastrskega dohodka. V večini primerov bo drugačna tudi obdavčitev odkupa lastnih poslovnih deležev. Dodano je novo pravilo o davčni obravnavi amortizacije pravice do uporabe sredstev v poslovnem najemu. Sprejete so še nekatere druge spremembe, ki jih bomo obravnavali na posvetovanju.

informacije in prijava

 

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?