revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

 

POSVETOVANJE 03/20

Spremenjeno evidentiranje pri DDV in druge novosti

Maribor, 3. februar 2020 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 5. februar 2020 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 
 

Ob koncu leta 2019 sprejetima spremembama Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je sledila vrsta spremenjenih podzakonskih predpisov. Med njimi sta bila tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (P-ZDDV-1) in Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (pravilnik o davčnih evidencah). Nova poročanja, nova polja na obrazcih, preštevilčenja obstoječih polj obrazcev in povezave med njimi bodo na posvetovanju predstavljeni na konkretnih primerih iz prakse.

informacije in prijava

 

POSVETOVANJE 04/20

Davčni obračun za leto 2019

Maribor, 13. februar 2020 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 14. februar 2020 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Pri ugotavljanju dobička za davčne namene se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida ter na podlagi zakona in računovodskih standardov. Vendar pa imajo lahko posamezne postavke izkaza poslovnega izida različen vpliv na izračun obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Nekatere prihodke in odhodke moramo za davčne namene obravnavati drugače. Posvetovanje je namenjeno pregledu teh posebnosti pri sestavi obračuna DDPO, pa tudi drugim povečanjem in zmanjšanjem davčne osnove. Posvetili se bomo aktualnim davčnim vprašanjem v zvezi s pripravo obračuna DDPO, kot so prevrednotenje, rezervacije, poslovno potrebni stroški, olajšave za investiranje in druge postavke. Predstavili bomo tudi spremembe pri obračunu DDPO za leto 2019, kot so splošno pravilo o preprečevanju zlorab in amortizacija pravice do uporabe sredstev. 

informacije in prijava

 

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?