revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktično seznanjanje z novostmi, jasne usmeritve za najpomembnejše dileme in odgovori na vaša vprašanja. Odslej tudi prek spleta.

Posvetovanja Zveze RFR sodijo med najbolje ocenjene in najštevilčneje obiskane strokovne dogodke v računovodski stroki. Na njih izkušeni strokovnjaki predstavljajo konkretne usmeritve za uspešno delo v praksi in za varno sledenje spremembam predpisov. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

Posvetovanja bodo v digitalni izvedbi na voljo od 15. decembra 2020. 

Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. Kot udeleženec boste prejeli tudi odgovor na vaše pisno vprašanje.


POSVETOVANJE 08/20

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

VSEBINA POSVETOVANJA
Pred zaključkom poslovnega leta bomo ob splošnih vodilih glede priprav na poročanje podrobneje pregledali tiste računovodske postavke, ki imajo pomemben vpliv na poslovanje določenih in drugih uporabnikov, na usklajevanje terjatev in obveznosti ter na obravnavanje poslovnega izida. Spoznali boste tudi pripravo na končne obračune davčnih obveznosti, kot sta obračun DDPO in obračun DDV, ter aktualne teme s področja obračunov in knjiženja –delovna uspešnost, povračila stroškov in podobno.
 
KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom, posebej še ustanoviteljem in financerjem določenih uporabnikov, ki pripravljajo razpise, pogodbe in druge dokumente za črpanje proračunskih sredstev.

Info in prijava
 

POSVETOVANJE 09/20

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

VSEBINA POSVETOVANJA
Leto 2020 je bilo izjemo turbulentno, kar se bo odražalo tudi v računovodskih izkazih organizacij. Zato bomo na posvetovanju pozornost namenili predvsem tistim področjem, ki zaradi epidemije COVID-19 vplivajo na merjenje in vrednotenje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Osvetlili bomo presojo precenjenosti sredstev v povezavi s slabitvami opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, terjatev in finančnih naložb. Če bodo organizacije reorganizirale svoje poslovanje, bodo morale presoditi morebitno potrebo po oblikovanju rezervacij. Pri prihodkih bomo dali poudarek pogojem pripoznavanja in odlaganja prihodkov, obdelali pa bomo tudi vračila neupravičeno prejetih državnih pomoči.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo zaključnega računa.

Info in prijava

 

POSVETOVANJE 10/20

Interventna zakonodaja – vodila za delodajalce in samozaposlene

VSEBINA POSVETOVANJA
Na posvetovanju bomo obravnavali plače v luči aktualnih interventnih ukrepov pa tudi vprašanja okoli obračuna plač v kombinaciji z drugimi dejavniki (denimo prazniki, dopusti ali boleznimi) in vprašanja o delnem subvencioniranju v primeru skrajšanega delovnega časa in v zvezi s čakanjem na delo. Obravnavali bomo vračanje pomoči v primeru odpovedi in najbolj pogosta vprašanja v zvezi z s karanteno oziroma odsotnostjo zaradi višje sile.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno računovodjem, obračunovalcem plač, svetovalcem na tem področju in drugim, ki se s tem ukvarjajo.

Info in prijava

 

POSVETOVANJE 11/20

DDV pri poslovanju s tujino: dileme in težave v praksi ter priprave na brexit 

VSEBINA POSVETOVANJA
Na posvetovanju boste lahko spoznali osnovna pravila pa tudi najpogostejše pasti in napake pri poslovanju s tujino. Svetovalci Zveze RFR vam bodo predstavili razlike, ki bodo nastale med obravnavo poslovanja z zavezanci iz držav članic EU in s tistimi iz tretjih držav, saj se nezadržno bliža brexit.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki v drugih državah nabavljajo blago oziroma storitve ali pa jih opravljajo v tujini oziroma za tujega naročnika – pravnim osebam zasebnega in javnega prava ter fizičnim osebam.

Info in prijava

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?