revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 05/20

ODPOVEDANO: DDV od A do Ž – kratko in jedrnato

 
Maribor, 17. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Maribox, Loška ulica 13, Maribor 

Ljubljana, 18. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana


Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki sklepajo posle za pravne osebe in zasebnike.

Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje. Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV. 

Posvetovanje je namenjeno pravnim osebam v gospodarstvu in negospodarstvu ter zasebnikom. Prilagojeno je tistim, ki se z DDV srečujejo prvič ali občasno in tistim, ki želijo obnoviti osnovno znanje DDV.

Informacije

 

POSVETOVANJE 06/20

Delovnopravna, računovodska in davčna obravnava državnih pomoči zaradi interventnih ukrepov

 
Maribor, 24. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Maribox, Loška ulica 13, Maribor 

Ljubljana, 25. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana

Na posvetovanju bomo obravnavali delovnopravni, davčni in računovodski vidik plač in nadomestil plač v zvezi z interventnimi ukrepi. Govorili bomo o tem, na kaj morajo zavezanci paziti pri uveljavljanju teh državnih pomoči, ki predstavljajo interventne ukrepe zaradi COVID-19. Poudarek bo na pomočeh, ki se še uporabljajo, oziroma na obveznostih delodajalcev, na katere morajo paziti, da obdržijo pomoči. Obravnavana bodo tudi vprašanja okoli obračuna plač, ki pestijo delodajalce v povezavi z interventnimi ukrepi v kombinaciji z drugimi dogodki (prazniki, dopust, bolezni in podobno).

Na posvetovanju bomo govorili tudi o delnem subvencioniranju v primeru skrajšanega delovnega časa in obravnavali aktualna vprašanja v zvezi s čakanjem na delo. Zajeli bomo odgovor na vprašanje, ali je treba zaradi odpovedi državno pomoč vrniti in v katerih primerih se to lahko zgodi. Govorili bomo tudi o najbolj pogostih vprašanjih v zvezi z delom na domu in karanteno. Vključili bomo aktualna vprašanja okoli izplačila regresa do novembra in kasneje.

Obravnavali pa bomo tudi knjiženje vseh omenjenih državnih pomoči ter knjiženje plač in nadomestil plač v zvezi z interventnimi ukrepi in v drugih primerih.


Informacije in prijava

 

POSVETOVANJE 07/20

DDV in knjiženja v javnem sektorju –napake in pogosta vprašanja

Maribor, 12. oktobra 2020 ob 9. uri v dvorani Maribox, Loška ulica 13, Maribor 

Ljubljana, 13. oktobra 2020 ob 9. uri v dvorani Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana
 

V praksi so vse bolj pogosti primeri, ko davčna pravila ne sledijo računovodskim in obratno. Pravne osebe, ki delujejo na področju javnega sektorja, se namreč pogosto srečajo z vprašanji, ki izvirajo iz dejstva, da so zavezanci za DDV, ki praviloma nimajo pravice do odbitka DDV v celoti. Ko se to združi še s posebnostmi pri davčni in računovodski obravnavi, nastane vrsta težav in tudi napačnih obravnav. Te se pojavljajo predvsem na področjih, kot so nabave blaga in storitev v tujini, gradnja in obnova, ravnanje z nepremičninami in drugimi osnovnimi sredstvi, najemi in odprodaje opredmetenih osnovnih sredstev ter druga, opisana v programu posvetovanja.

KOMU JE NAMENJENO POSVETOVANJE?
Javnim zavodom in agencijam, občinam in državnim organom, javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki so po računovodskih pravilih določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.

Informacije in prijava

 

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: