revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 7/19

DDV od A do Ž – kratko in jedrnato


Maribor, 19. septembra 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10 

Ljubljana, 20. septembra 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 

Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki sklepajo posle za pravne osebe in zasebnike.

 

VSEBINA POSVETOVANJA

Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje. Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV. 

Posvetovanje je namenjeno pravnim osebam v gospodarstvu in negospodarstvu ter zasebnikom. Prilagojeno je tistim, ki se z DDV srečujejo prvič ali občasno in tistim, ki želijo obnoviti osnovno znanje DDV.

Informacije in prijava 

POSVETOVANJE 8/19

Računovodska obravnava stvarnega premoženja in sredstev EU v javnem sektorju


Maribor, 3. oktobra 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10
 
Ljubljana, 4. okobra 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 
 

VSEBINA POSVETOVANJA

V računovodstvu se praktično vsakodnevno pojavljajo vprašanja, ki se nanašajo na obravnavo in knjiženja poslovnih dogodkov, povezanih s stvarnim premoženjem države in občin. Uporabniki v javnem sektorju pa so tudi vse bolj vpeti v izvajanje raznih projektov na področjih investicij, izobraževanja, zdrave prehrane in drugih, ki so financirani iz EU. Sodelovanje določenih in drugih uporabnikov je zato nujno, tako pri ravnanju s stvarnim premoženjem kot tudi pri pridobivanju in črpanju sredstev EU. Ni vseeno, ali določeni uporabnik prodaja sredstva v svojem imenu za svoj račun ali za tuj račun in ni vseeno, ali knjiži odložene prihodke za prejeta sredstva EU ali predujme. V vsakem primeru medsebojno neusklajeno knjiženje prej ali slej pripelje do težav pri usklajevanju terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki. Zato bo na posvetovanju poudarek na zagotavljanju usklajenosti knjiženj in na pripravi pravilnih podatkov za računovodske izkaze, premoženjske bilance in druga poročila.
 
Posvetovanje je namenjeno računovodjem določenih in drugih uporabnikov, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom. Še posebej vabljeni ustanovitelji in financerji določenih uporabnikov, ki sodelujejo v postopkih ravnanja s premoženjem, pri dodeljevanju sredstev iz proračuna RS in EU in v podobnih postopkih.

Informacije in prijava

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?