revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

POSVETOVANJA

Praktični paketi za računovodje

Pravočasno in celovito poznavanje rešitev računovodskih in davčnih problemov je pogoj za kakovostno delo, zato smo naša redna posvetovanja zaokrožili v računovodjem prijazno celoto. Paketi posvetovanj se praktično dopolnjujejo s posodobljeno revijo IKS in poenostavljenim načinom naročanja nanjo.
 

Posodobljeno revijo IKS lahko odslej naročite tudi v paketu s posvetovanji Zveze. Naročite se lahko kadarkoli v tekočem letu. Naročnina, ki jo plačate ob naročilu, velja za obdobje enega leta, naročniško razmerje pa do pisnega preklica, ki je možen po prejemu zadnje, 12. številke naročniškega obdobja.
 

Za informacije o naročilih lahko pokličete vsak delovni dan med 9. in 14. uro na brezplačno številko 080 1957. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in vam svetovali pri izbiri naročniških paketov. Izbirate lahko med dvema cenovno ugodnima naročniškima paketoma.


PAKET POSVETOVANJA

Paket posvetovanja vam za ceno 55 EUR mesečno zagotavlja udeležbo na petih enodnevnih posvetovanjih v letnem izobraževalnem ciklu. Ob tem vas bo udeležba na vsakem nadaljnjem posvetovanju stala le 55 EUR.
 

Cena paketa ob enkratnem plačilu je 600 EUR brez DDV, ob mesečnih plačilih pa 12 × 55 EUR. Naročnik lahko posvetovanja, ki se jih bo udeležil, poljubno izbira. Udeležnina na vsakem nadaljnjem posvetovanju letnega izobraževalnega cikla se udeležencu zaračuna po ceni 55 EUR.
 

  Cena v paketu Redna cena Popust
 5 posvetovanj v paketu 600 EUR 875 EUR 32 % 
 6.–12. POSVETOVANJE 55 EUR  176,23 EUR  69 % 
NAROČITE 

Paket posvetovanja

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 PAKET POSVETOVANJA PLUS

Paket posvetovanja plus vam za ceno 69,38 EUR mesečno zagotavlja naročnino na revijo IKS in udeležbo na petih enodnevnih posvetovanjih v letnem izobraževalnem ciklu. Ob tem vas bo udeležba na vsakem nadaljnjem posvetovanju stala le 55 EUR.

Cena paketa ob enkratnem plačilu je 756,58 EUR brez DDV, ob mesečnih plačilih pa 12 × 69,38 EUR. Naročnik lahko posvetovanja, ki se jih bo udeležil, poljubno izbira. Udeležnina na vsakem nadaljnjem posvetovanju letnega izobraževalnega cikla se udeležencu zaračuna po ceni 55 EUR.
 

  Cena v paketu Redna cena Popust
 REVIJA IKS 246,58 EUR 246,58 EUR 0 % 
 5 posvetovanj v paketu 510 EUR  875 EUR  42 % 
 6.–12. POSVETOVANJE 55 EUR  176,23 EUR  69 % 

 

  NAROČITE 

Paket posvetovanja PLUS

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Naročniki kateregakoli paketa lahko izbirajo med temi posvetovanji (temami):

 • Priprave na letno poročilo v gospodarstvu
 • Priprave na letno poročilo v negospodarstvu
 • Letna poročila (ločeno za različne poslovne subjekte)
 • DDV negospodarstvo
 • DDV pomlad
 • DDV poletje
 • DDV jesen
 • DDV zima
 • Aktualna tema 1 (predvidoma spremembe predpisov, računovodski problemi)
 • Aktualna tema 2 (predvidoma neposredne dajatve in prispevki)
 • Aktualna tema 3 (predvidoma mednarodni sporazumi in pravila mednarodnega obdavčevanja)
 • Aktualna tema 4 (predvidoma popis)

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije si pridržuje pravico, da predvideno vsebino nadomesti z drugo aktualno vsebino in da v okviru aktualnih tem organizira več kot štiri posvetovanja v letnem izobraževalnem ciklu; naročniki paketa se dodatnega posvetovanja (teme) lahko udeležijo pod enakimi pogoji kot drugih. Če Zveza organizira vsa zagotovljena posvetovanja, ob koncu izobraževalnega cikla prenehajo vse pravice naročnika paketa iz naslova naročila paketa, tudi če ni izkoristil vseh (5) posvetovanj (tem).

Vse cene so brez DDV.

SPLOŠNI POGOJI

Več
Zveza RFR se zaveže naročniku paketa prek elektronske ali navadne pošte sporočiti kraj in čas predvidene izvedbe posvetovanja vsaj 14 dni vnaprej. Naročnik paketa se mora prijaviti na posvetovanje vsaj 7 dni pred predvidenim datumom. Zveza RFR mora omogočiti udeležbo na posvetovanju vsem naročnikom paketa, ki so sporočili svojo udeležbo v 7-dnevnem roku, drugim pa le, če je še prostor. Zveza RFR se zaveže organizirati vsa predvidena posvetovanja vsaj v Ljubljani, ob zadostnem številu prijav udeležencev pa tudi v ostalih krajih. Če se naročnik paketa posvetovanja na posvetovanje prijavi, a se ga ne udeleži ali se ne odjavi vsaj 3 delovne dni pred predvidenim datumom posvetovanja, bo Zveza RFR upoštevala, kot da se ga je udeležil. Naročnik mora ob naročilu paketa navesti tri osebe, ki se bodo udeleževale posvetovanj (tem). Izobraževalnega cikla se lahko v okviru naročenega paketa posameznega naročnika udeležujejo le osebe, ki so navedene ob naročilu. Naročnik paketa se posameznega razpisanega posvetovanja (teme) v okviru izobraževalnega cikla lahko udeleži le enkrat. O vsaki spremembi podatkov o osebah mora naročnik pisno obvestiti Zvezo RFR. Medsebojno obveščanje med Zvezo RFR in naročnikom paketa praviloma poteka po elektronski pošti, zato mora naročnik paketa Zvezi RFR zagotoviti elektronski naslov za komuniciranje. Naročnik se ob naročilu paketa zaveže plačati naročeno storitev oziroma storitev in revijo IKS, Zveza RFR pa se zaveže opraviti naročeno storitev oziroma opraviti storitev in dobaviti revijo IKS. Naročnik po opravljenem plačilu lahko pisno odstopi od naročila, vendar ni upravičen do povrnitve zneska naročnine. Zveza RFR lahko prekine dogovor in preneha opravljati storitve za naročnika oziroma opravljati storitve za naročnika in dobavljati revijo IKS, če naročnik (1) ob dogovorjenem enkratnem plačilu ne poravna obveznosti v dogovorjenem roku ali (2) ob dogovorjenem obročnem plačilu zamudi s plačilom posameznega obroka več kot 10 dni. Če Zveza RFR prekine dogovor zaradi neplačevanja naročnika, s katerim je bilo dogovorjeno obročno plačevanje, je upravičena zaračunati udeležbo na posvetovanjih po redni ceni in odškodnino zaradi povzročene škode in izpada prihodka v skupni vrednosti ob prekinitvi pogodbe še neplačanih obrokov po prvotnem naročilu. Naročnik se na revijo lahko naroči s prvim dnem v naslednjem mesecu. Vse navedene cene upoštevajo trenutno stopnjo DDV. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob morebitni spremembi davčne stopnje ustrezno prilagodi končno ceno. Zveza RFR bo osebne podatke naročnika uporabljala za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB- 1, Uradni list RS 94/07). Z naročilom naročnik dovoljuje, da Zveza RFR njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izvodih ali v storitvah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Zveze RFR in partnerskih podjetij ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Zveza RFR lahko osebne podatke hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve naročnika. Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS 20/98–78/11). Naročilo velja do pisnega preklica. Ta ponudba velja do objave nove ponudbe ali do preklica. Stroški dostave so všteti v ceno.

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?