IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Aktualne teme, nasveti za vse ključne probleme iz prakse in izkušeni strokovnjaki, ki zakonodajo in predpise prevajajo v uporabna vodila: vse to vam je na voljo v digitalni izvedbi posvezovanj Zveze RFR.

Več na izobrazevanjaRFR.si.

NOVOSTI ZA RAČUNOVODJE


Posvetovanja Zveze RFR sodijo med najbolje ocenjene in najštevilčneje obiskane strokovne dogodke v računovodski stroki. Na njih izkušeni strokovnjaki predstavljajo konkretne usmeritve za uspešno delo v praksi in za varno sledenje spremembam predpisov. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

POSVETOVANJE 03/21

Novosti pri DMV in dileme pri obdavčitvi vozil z DDV

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 2. februarja 2021.

Na posvetovanju bomo predstavili novosti, ki jih s 1. januarjem 2021 uvaja novi Zakon o davku na motorna vozila. Obravnavali bomo tudi teme s področja obračunavanja DDV pri pridobitvah in dobavah vozil ter posebnosti, povezane z uvozom in izvozom prevoznih sredstev.

Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je pomembno za vse, ki se pri poslovanju srečujejo z obračunavanjem DDV in DMV. Poleg organizacij, ki jim trgovanje s prevoznimi sredstvi predstavlja osnovno dejavnost, bo posvetovanje izrednega pomena tudi za zavezance, ki se z nakupom ali prodajo vozil srečujejo le občasno – pri obdavčitvi prevoznih sredstev se namreč pojavlja veliko posebnosti.


PROGRAM POSVETOVANJA


1. Splošno o obdavčitvi kopenskih motornih vozil z DDV
Obdavčitev kopenskih motornih vozil v sistemu DDV je odvisna od številnih dejavnikov, kot so vrsta sklenjenega posla (nakup, komisija, najem), status prodajalca, pravica do odbitka, vrsta vozila in ozemlje trgovanja. Le pravilna in natančna opredelitev teh dejavnikov zagotavlja pravilen obračun DDV.

Katera vozila so predmet obdavčitve | Razvrščanje vozil na nova in rabljena | Kdo in kdaj se mora zaradi trgovanja z vozili identificirati za DDV | Kdaj ima zavezanec pravico do odbitka DDV | Kako obravnavati najeme in na kaj je treba paziti pri sklepanju poslov
 
 
2. DDV od dobav vozil v Sloveniji in znotraj EU

Vozila so z DDV praviloma obdavčena po splošni ureditvi, predvsem kadar gre za transakcije med davčnimi zavezanci. Pri čezmejnih poslih pa morajo dobavitelji poskrbeti za ustrezne listine in dokazila, s katerimi upravičijo pravico do oprostitve DDV. Medtem ko morajo pridobitelji vozil predvsem paziti, da pravočasno obračunajo DDV in posel tudi pravilno evidentirajo.
 
Razmerje med splošno in posebno ureditvijo | Dobave na ozemlju Slovenije | Dobave novih in rabljenih vozil v drugo državo članico EU | Pridobitve novih in rabljenih vozil iz druge države članice EU


3. Posebna ureditev za rabljena vozila
 
Za rabljena prevozna sredstva velja posebna ureditev obdavčitve za rabljeno blago, pri kateri se davčna osnova določa v velikosti dosežene razlike v ceni. Pri uporabi posebne ureditve za rabljena prevozna sredstva pri dobavah in pridobitvah znotraj EU je treba paziti tudi na določitev kraja obdavčitve.
 
Pravila za uporabo posebne ureditve | Kateri zavezanci lahko uporabijo posebno ureditev | Nabave rabljenih vozil iz EU | Določanje davčne osnove pri nabavah iz EU | Prodaja rabljenih prevoznih sredstev v EU | Poročanje o nabavah in prodajah rabljenih prevoznih sredstev znotraj EU
 

4. Kaj se spreminja pri obdavčitvi vozil z DMV

Od 1. januarja 2021 velja novi Zakon o davku na motorna vozila, ki prinaša razbremenitve pri obdavčitvi predvsem za motorna vozila višjega cenovnega razreda. Na novo je urejeno določanje davčne osnove in uporaba davčnih stopenj pa tudi področje oprostitev.
 
Katera vozila so obdavčena z DMV in kdo so zavezanci | Nastanek obveznosti in poročanje o obračunanem DDV | Davčna osnova in stopnje po novem | Oprostitve DMV | Vračilo DMV
 
 
5. Transakcije z avtomobili v povezavi s tretjimi državami

Pri uvozu avtomobila iz tretje države mora biti vložena uvozna carinska deklaracija. Pri tem se plačajo uvozne dajatve, DMV in DDV. Uvoz avtomobila pa je lahko opravljen tudi v drugi državi članici in se od tam pridobi v Slovenijo – pri tem je zelo pomembno pravilno poročanje. Posebna pravila veljajo za začasni uvoz avtomobilov s popolno oprostitvijo.
 
Postopek uvoza avtomobila | Davčna osnova in plačilo dajatev pri uvozu | Plačilo DMV pri uvozu | Uvoz avtomobilov po postopku 42 in enotno carinjenje | Uvoz po postopku 42 v drugi državi članici – pravilno poročanje | Oprostitev dajatev pri uvozu avtomobila | Začasni uvoz avtomobila s popolno oprostitvijo dajatev
 
6. Primeri obdavčitve prevoznih sredstev v povezavi s tujino

Izvoz vozila v tretjo državo je oproščen DDV. Pri tem je pomembno, kdo je naveden na carinski deklaraciji, kdo pelje blago v tretjo državo in kje se nahaja vozilo, ko je opravljen prenos lastništva. Posebna pravila so določena za transakcije v zvezi s plovili in zrakoplovi.
 
Redni izvoz avtomobila | Prodaja avtomobila fizični osebi in izvoz | Sodba Sodišča EU C-656/19 glede dokazovanja izstopa blaga | Začasni in dokončni izvoz avtomobila | Prodaja plovila fizični osebi in izvoz | Oproščena dobava plovil in zrakoplovov po 53. členu ZDDV-1
 

Posvetovanje vodijo Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., mag. Mojca Zupančič in Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
 


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine. Ko bo vaše plačilo izvedeno, boste prejeli vabilo na posvetovanje, skupaj s povezavo do videovsebin in gradiva ter s podrobnimi navodili. Uporaba povezave je omejena na eno osebo. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.
 
Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?