revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 05/20

ODPOVEDANO: DDV od A do Ž – kratko in jedrnato

 
Maribor, 17. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Maribox, Loška ulica 13, Maribor 

Ljubljana, 18. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana


Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki sklepajo posle za pravne osebe in zasebnike.

Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje. Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV. 

Posvetovanje je namenjeno pravnim osebam v gospodarstvu in negospodarstvu ter zasebnikom. Prilagojeno je tistim, ki se z DDV srečujejo prvič ali občasno in tistim, ki želijo obnoviti osnovno znanje DDV.


PROGRAM POSVETOVANJA

1. Ali poznamo osnovna pravila obračunavanja DDV pri svojem poslu?
Zakaj vsefazni neto davek na končno potrošnjo in kaj za zavezanca to pomeni v praksi? | Kako ugotovimo, kolikšna bo naša obveznost do države iz naslova DDV? | Kaj je odbitni DDV? | Kateri so predpisi, ki urejajo področje DDV?

2. Kako se DDV prepleta z drugimi davki?
Katere davke obračunamo hkrati z DDV in kateri se z njim izključujejo? | Ali je DDV strošek? | Davek na promet nepremičnin | Davek na motorna vozila | Trošarine | Drugi prometni davki

3. Kaj obdavčiti z DDV in česa nikakor ne?
Kaj je z DDV obdavčljiv promet? | Kaj je promet zunaj sistema DDV? | Kako obravnavamo odškodnine, članarine, subvencije in donacije ter kako sponzoriranje in druge pogoste primere?

4. Kdaj moramo pridobiti ID-številko za DDV?
Kdo je davčni zavezanec in kdaj mora vstopiti v sistem DDV (se identificirati)? | Razlikovanje med malim in identificiranim davčnim zavezancem | Razlikovanje med davčno številko in ID-številko za DDV | Zakaj moramo nujno preveriti veljavnost ID-številke tujih poslovnih partnerjev? | Kaj je obrnjena davčna obveznost?

5. Kako ravnamo po identifikaciji?
Kakšne obveznosti in pravice prinaša identifikacija za DDV? | Kako zagotoviti, da bo DDV pravilno in pravočasno plačan? | Kateri so obrazci, ki jih moramo poznati? | O računu in drugih pomembnih listinah | Kako najučinkoviteje komuniciramo s Fursom?

6. Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju s tujino?
Katere obveznosti sproži nakup v tujini? | Kako dobavimo blago v tujino? | Kako ugotovimo, v kateri državi je treba obračunati DDV od opravljenih ali prejetih storitev, ko poslujemo s tujcem? | Kdaj je potrebna identifikacija za DDV v tujini?

7. Ali je naš posel oproščen DDV? Če ne, po kateri stopnji bo obdavčen?
Kaj je oproščeno DDV? | Katere posledice ima opravljanje oproščenih dobav? | Kdaj smemo uporabiti nižjo stopnjo DDV? | Kaj je osnova za obračun DDV? | Tipični primeri in najpogostejše zmote o oprostitvah in stopnji DDV

8. Ali smo odpravili nepotrebne napake? Kakšne so kazni in tipična ravnanja Fursa?
Kako preprečiti napake? | Popravek napake in samoprijava | Globe

9. Katera so najpogostejša vprašanja iz prakse?
Kako obdavčimo prodajo avtomobila? | Kaj storimo, če dobimo račun brez DDV? | Kako ravnamo, če je na računu tuji davek? | Kako ravnamo, če storitev opravimo brezplačno? | Kakšne so naše obveznosti, če prodajamo elektronske storitve prek spleta? | Kako ravnamo, če oddamo del poslovnih prostorov nezavezancu? | Ali lahko odbijemo DDV od nakupa blaga (na primer televizorja)? | Ali lahko odbijemo DDV od računovodskih storitev, čeprav že dalj časa nismo imeli nobenega prometa? | Ali moramo obračunati DDV od gradbenih storitev v tujini? | Kako obračunati DDV ob prenehanju dejavnosti?


Posvetovanje vodita mag. Mojca Zupančič in Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Izvedba izobraževanja bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebne zaščitne ukrepe. Prosimo, da upoštevate navodila NIJZ in v zaprte prostore vstopate z masko.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 200 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0520, sklic nenaročniki 00 51339-0520.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: