revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 06/20

Delovnopravna, računovodska in davčna obravnava državnih pomoči zaradi interventnih ukrepov

 
Maribor, 24. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Maribox, Loška ulica 13, Maribor 

Ljubljana, 25. septembra 2020 ob 9. uri v dvorani Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana

Na posvetovanju bomo obravnavali delovnopravni, davčni in računovodski vidik plač in nadomestil plač v zvezi z interventnimi ukrepi. Govorili bomo o tem, na kaj morajo zavezanci paziti pri uveljavljanju teh državnih pomoči, ki predstavljajo interventne ukrepe zaradi COVID-19. Poudarek bo na pomočeh, ki se še uporabljajo, oziroma na obveznostih delodajalcev, na katere morajo paziti, da obdržijo pomoči. Obravnavana bodo tudi vprašanja okoli obračuna plač, ki pestijo delodajalce v povezavi z interventnimi ukrepi v kombinaciji z drugimi dogodki (prazniki, dopust, bolezni in podobno).

Na posvetovanju bomo govorili tudi o delnem subvencioniranju v primeru skrajšanega delovnega časa in obravnavali aktualna vprašanja v zvezi s čakanjem na delo. Zajeli bomo odgovor na vprašanje, ali je treba zaradi odpovedi državno pomoč vrniti in v katerih primerih se to lahko zgodi. Govorili bomo tudi o najbolj pogostih vprašanjih v zvezi z delom na domu in karanteno. Vključili bomo aktualna vprašanja okoli izplačila regresa do novembra in kasneje.

Obravnavali pa bomo tudi knjiženje vseh omenjenih državnih pomoči ter knjiženje plač in nadomestil plač v zvezi z interventnimi ukrepi in v drugih primerih.

Udeleženci lahko predhodno pošljejo vprašanja na elektronski naslov natasa.colnar@zvezarfr.si.


PROGRAM POSVETOVANJA

1. Skrajšani delovni čas in delno subvencioniranje
Pogoji | Pravice in obveznosti delavcev | Razporejanje skrajšanega delovnega časa | Velikost subvencije | Postopek uveljavljanja subvencije | Obveznosti delodajalca | Vprašanja v zvezi z obračunom plač | Poročanje Fursu
 
2. Čakanje na delo in delno subvencioniranje
Pravice in obveznosti delavcev | Velikost nadomestila plače | Velikost delnega povračila nadomestila plače | Poročila zavodu | Vprašanja v zvezi z obračunom plače | Poročanje Fursu | Obveznosti delodajalca v zvezi s prejeto subvencijo
 
3. Odpovedi v zvezi z interventnimi ukrepi in likvidacija družb 
Odpovedi iz poslovnih razlogov | Sporazumno prenehanje pogodbe | Pogodbe za določen čas | Odpoved zaradi nesposobnosti | Odpoved iz krivdnega razloga | Izredna odpoved | Odpoved delavca | Suspenz pogodbe | Likvidacija družbe in interventni ukrepi | Prenehanje podjetnika in interventni ukrepi
 
4. Karantena in drugi primeri odsotnosti delavcev 
Primeri karanten | Velikost nadomestila plače | Obračun brez nadomestila – možni dogovori | Povračilo nadomestila plače | Odsotnost zaradi višje sile | Preventivni ukrep delodajalca | Neplačana odsotnost in obračun prispevkov | Poročanje Fursu | Vprašanja v zvezi s karanteno
 
5. Delo na domu 
Pogoji za organiziranje dela na domu | Nadomestilo stroškov pri delu na domu | Povračila stroškov|
 
6. Interventni ukrepi po prejšnjih interventnih zakonih in posledice 
Izplačilo dobička po 99. členu ZIUZEOP | Doseganje kriterija glede upada prihodkov | Izvzem državnih pomoči iz davčne osnove (temeljni dohodek, oprostitev prispevkov)
 
7. Kasnejše izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti 
Izplačilo regresa do 1. novembra | Opredelitev nelikvidnosti | Davčna obravnava regresa | Izplačila regresa z zamudo
 
8. Knjiženje plač, nadomestil plač in povračil nadomestil plač
Plača za opravljeno delo | Nadomestilo | Prispevki na plače in iz njih | Povračila delavcu – prevoz, prehrana, nadomestilo za delo na domu | Vračilo dela plače od tretjih oseb | Zgledi po vrstah vračil v zvezi s COVID-19 | Knjiženja pri podjetnikih (obveznost za prispevke, oprostitev prispevkov, temeljni dohodek)
 
9. Knjiženje državnih pomoči v zvezi z interventnimi ukrepi 
Opredelitev državne pomoči | Vrste državnih pomoči | Odlaganje prihodkov v zvezi z državno pomočjo | Vračilo državne pomoči | Zgledi po vrstah državne pomoči v zvezi s COVID-19
 
10. Vprašanja in odgovori
Vprašanja, predhodno prejeta po e-pošti | Dodatna vprašanja

Posvetovanje vodijo dr. Mateja Drobež Tomšič, mag. Nina Scortegagna Kavčnik in mag. Andreja Bajuk Mušič.
 

Izvedba izobraževanja bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebne zaščitne ukrepe. Prosimo, da upoštevate navodila NIJZ in v zaprte prostore vstopate z masko.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 200 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0620, sklic nenaročniki 00 51339-0620.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Rok prijave na posvetovanje je 18. september 2020. 

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: