revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 11/14

Priprave na letno poročanje v negospodarstvu

 
Maribor, 13. novembra 2014 ob 9. uri
v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 14. novembra 2014 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4

 

Leto 2014 se počasi končuje in čaka nas kar nekaj računovodskih opravil, ki jih moramo opraviti še letos, nekatera pa bodo počakala na začetek leta 2015. Takrat se jim bo pridružilo še nekaj davčnih opravil, opravil v zvezi z e-računi in ugotavljanjem pokojninske osnove in drugih. Prav je, da vsemu temu posvetimo pozornost. Obravnavali bomo tudi nekatere spremembe in novosti v predpisih, ki vplivajo na računovodsko in davčno obravnavo poslovnih dogodkov. Pomembno pri pripravah za letno poročilo pa je tudi to, da se včasih odkrijejo napake iz tekočega in preteklih let, tako da jih moramo po določenih postopkih popraviti. Kako popraviti napake pri računovodenju, DDPO in dohodnini, je tema, ki zanima vsakega računovodskega delavca.

Posvetovanje je namenjeno računovodjem pravnih oseb javnega sektorja, društev, pravnih oseb zasebnega prava, računovodjem v računovodskih servisih in drugih računovodskih službah, ki vodijo skupno računovodstvo za več pravnih oseb, pa tudi vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in drugim.


PROGRAM POSVETOVANJA

1. Na kaj morajo paziti pravne osebe javnega in zasebnega negospodarskega sektorja, ko se pripravljajo na konec poslovnega leta?
Vsebina letnih poročil v javnem in zasebnem sektorju | Pomembnejše postavke pri sestavljanju računovodskih izkazov | Ločeno evidentiranje dejavnosti za različne potrebe | Razporeditev in poraba poslovnega izida | Nekatere rešitve knjiženj za posamezne vrste pravnih oseb: drobni inventar, zaloge, terjatve | Računovodenje skupne občinske uprave in ožjih delov občine | Popis

 
2. Spremembe in novosti v predpisih

Nalaganje prostih denarnih sredstev | Vračila plač po tožbah | Obravnava posameznih poslovnih dogodkov z vidika e- računov | Viri financiranja za obračun plač | Novosti in pojasnila s področja socialnih prispevkov: minimalna osnova, prejemki dijakov in študentov, drugo
 
3. Na kratko o pripravah na obračun DDPO
Splošno in posebno o obračunu DDPO za negospodarstvo | Ponovno pojasnilo Dursa glede uveljavljanja olajšav 
 
4. Popravki napak v računovodskih in davčnih evidencah oziroma obračunih
Popravki obrazcev REK pri dodatnih izplačilih | Popravki obrazcev REK pri vračilu dohodkov fizičnih oseb | Popravki obrazca DDPO zaradi sprememb pri olajšavah  

5. Druge povezane teme
Novosti pri izvršbi na plačo | Kratkotrajno in osebno dopolnilno delo

6. Vprašanja in odgovori 

Posvetovanje vodita mag. Milenka Čižman in dr. Matjaž Prusnik.
 


CENA

Cena posvetovanja je 213,50 EUR (DDV vračunan), za naročnike letnih tiskanih izdaj Zveze RFR pa 192,15 EUR (DDV vračunan). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-1114, sklic nenaročniki 00 51339-1114. Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.
 

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 565 10 89, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Rok za prijavo na posvetovanje je 10. november 2014
 


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?