revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.


POSVETOVANJE 11/19

Novosti pri DDV s 1. januarjem 2020

Zaradi velikega zanimanja razpisujemo dodatni termin:


Ljubljana, 16. december 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points bv Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4

Spremenjen je bil Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), zato bodo davčni zavezanci s 1. januarjem 2020 pri obračunavanju DDV, vodenju evidenc in poročanju za ta davek morali ravnati drugače kot doslej. Spremembe zajemajo precej širok krog davčnih zavezancev, saj se nanašajo na različne vrste dobav blaga, ki so opravljene v druge države članice ali pa so iz njih pridobljene. Na posvetovanju bodo predstavljene novosti pri verižnih poslih, skladiščenju na odpoklic in dokazilih za oprostitev pri dobavah blaga znotraj EU. Obravnavali bomo spremembe pri davčni stopnji, popravku odbitka DDV in poročanju o pridobitvah prevoznih sredstev. Udeležencem bodo poleg novosti podane tudi vsebine, ki jim bodo pomagale osvežiti in utrditi znanja DDV na področjih, ki se spreminjajo.

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Skladiščenje blaga v drugi državi članici na odpoklic 
Zakaj nova ureditev in kaj prinaša | Pogoji za uporabo nove ureditve | Posledice neizpolnjevanja predpisanih pogojev | Nove obveznosti poročanja v rekapitulacijskem poročilu | Dodatne nove obveznosti glede vodenja evidenc | Pregled ureditve na primerih (zamenjava kupca, vračilo blaga in drugo)

2. Pridobitve novih in rabljenih prevoznih sredstev 
Obvezno poročanje o pridobitvah prevoznih sredstev iz EU pred njihovo registracijo | Druge posebnosti pri prometu z novimi prevoznimi sredstvi | Kaj pa dobave prevoznih sredstev

3. Dobave blaga na daljavo
Katera dobava šteje za dobavo blaga na daljavo | O čem je v zvezi z dobavami blaga na daljavo treba poročati in kdaj | Kakšne posledice ima prenos ureditve iz podzakonskega predpisa v ZDDV-1 | Kratek pogled v prihodnje spremembe na tem področju
 
4. Pogoji za oprostitev DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico
Pogoji za uveljavitev oprostitve zdaj in po novem | Posledice neizpolnjevanja novih pogojev | Opravičljivi razlogi za nepredložitev rekapitulacijskega poročila | Odprava napake pri poročanju

5. Zaporedne oziroma verižne dobave med državami članicami
Kaj zajema nova poenotena ureditev | Kdo je vmesni subjekt in kakšne so njegove obveznosti | Ali nova ureditev velja tudi pri tristranskih poslih | Kako določiti oproščeno dobavo v več zaporednih | Prikaz ureditve na primerih

6. Sprememba davčne stopnje in nova Fursova publikacija
Pomembna pravila pri določanju davčne stopnje | Kako ravnati ob spremembi stopnje | Opredelitev dobav – knjig, časopisov in periodičnih publikacij – obdavčenih po nižji davčni stopnji | "Zanimivosti" iz nove Fursove publikacije

7. Popravek odbitka DDV
Razlogi za popravek odbitka DDV | V katerih primerih popravka odbitka ni treba opraviti | Vpliv spremenjene določbe na ravnanje v praksi

8. Spremenjene kazenske določbe in višje globe

Posvetovanje vodita Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., in mag. Mojca Zupančič.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 10 % višja. Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-1119, sklic nenaročniki 00 51339-1119.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046;
natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Rok prijave na posvetovanje je 12. december 2019.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe. 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?