revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktično seznanjanje z novostmi, jasne usmeritve za najpomembnejše dileme in odgovori na vaša vprašanja. Odslej tudi prek spleta.

 

NOVOSTI ZA RAČUNOVODJE


Posvetovanja Zveze RFR sodijo med najbolje ocenjene in najštevilčneje obiskane strokovne dogodke v računovodski stroki. Na njih izkušeni strokovnjaki predstavljajo konkretne usmeritve za uspešno delo v praksi in za varno sledenje spremembam predpisov. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

POSVETOVANJE 11/20

DDV pri poslovanju s tujino: dileme in težave v praksi ter priprave na brexit 

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. decembra 2020.
 

VSEBINA POSVETOVANJA
Na posvetovanju boste lahko spoznali osnovna pravila pa tudi najpogostejše pasti in napake pri poslovanju s tujino. Svetovalci Zveze RFR vam bodo predstavili razlike, ki bodo nastale med obravnavo poslovanja z zavezanci iz držav članic EU in s tistimi iz tretjih držav, saj se nezadržno bliža brexit.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki v drugih državah nabavljajo blago oziroma storitve ali pa jih opravljajo v tujini oziroma za tujega naročnika – pravnim osebam zasebnega in javnega prava ter fizičnim osebam.


PROGRAM POSVETOVANJA


1. Kako pristopati in obravnavati storitev pri čezmejnih poslih
Vse, kar ni dobava blaga, je opravljanje storitev. Nabor storitev je neskončen, mnoge so kompleksne in na trgu povsem nove. Za vsako tako storitev pa morajo davčni zavezanci vedeti, kje in kako jo obdavčiti.
 

Večni dilemi: blago ali storitev in posamična ali enotna storitev | Določitev kraja opravljene storitve | Pravila in pasti pri določanju kraja obdavčitve | Kje se pravila razlikujejo pri poslovanju znotraj EU in s tretjimi državami | Nastanek davčne obveznosti in pravilna obravnava predplačil | Kaj vse vpliva na pravico do odbitka DDV | Poročanje in evidentiranje
 
2. Kako opredeliti storitev – težave v praksi in novosti

Napačna opredelitev vrste storitve pogosto privede tudi do napačne obdavčitve. Nezadostna seznanitev računovodje z vrsto in vsebino posla onemogoča pravilno davčno obravnavo. Nekatere primere sicer pojasnjuje sodna praksa Sodišča EU, a to ne zadošča.
 

Digitalne storitve s poudarkom na elektronsko opravljenih | Posebna ureditev VEM zdaj in v prihodnje | O izobraževanjih tako in drugače | Pravilna obravnava različnih posredniških storitev | Prevozne storitve znotraj in zunaj EU (blaga in potnikov) | Stalna poslovna enota za namene DDV | Novosti iz sodne prakse


3. Kako in kdaj obračunati DDV pri pridobitvah in dobavah blaga znotraj EU
Pravila obračuna DDV pri dobavah in pridobitvah blaga pri poslih z zavezanci iz držav članic je treba še posebno dobro poznati, saj jih pristojni organi natančno nadzorujejo na podlagi mesečnih poročil, ki jim jih dostavljajo zavezanci.
 
Določitev kraja obdavčitve in davčne stopnje | Nastanek davčne obveznosti, tudi v primeru predplačil | Določitev davčne osnove za samoobdavčitev | Kasnejši popravki davčne osnove | Dobavitelj ali kupec blaga brez ID-številke za DDV | Pravi tristranski posli | Zaporedne dobave
 

4. Posebni primeri prometa blaga znotraj EU
Tudi pri dobavah in pridobitvah blaga znotraj EU se pojavljajo posebnosti. Le če jih prepoznamo in poznamo Fursova navodila, jih lahko z vidika DDV pravilno obravnavamo.
 
Premiki blaga znotraj EU, pri katerih promet ne nastane | Skladiščenje na odpoklic leto dni po spremembah pravil | Dobave blaga na daljavo v letu 2021 in poročanje za leto 2020 | Dobave rabljenega blaga | Dobave blaga, ki so oproščene DDV
 
 
5. Kako in kdaj obračunati DDV pri uvozu in izvozu blaga

Če blago prestopi zunanjo mejo EU, je podvrženo carinski kontroli. Zavezanec mora sam ali prek zastopnika vložiti carinsko deklaracijo. Pri uvozu blaga lahko davčni zavezanec plača DDV na dva načina. Davčni zavezanec lahko uveljavlja oprostitev pri izvozu le, če ima dokazilo o izstopu blaga. Ta dokazila pa niso enaka kot tista, ki se uporabljajo pri prometu blaga znotraj EU.

Predložitev blaga in vložitev carinske deklaracije | Dva načina plačila DDV pri sprostitvi blaga v prosti promet | Kako o uvozu blaga poročati za namene DDV | Seznam uvoznih deklaracij na eDavkih | Na kratko o odložnih carinskih postopkih | Kdaj in kje vložiti carinsko deklaracijo za izvoz blaga | Dokazilo o izvozu blaga in evidentiranje za namene DDV
 
 
6. Zadnji napotki za pripravo na izstop Združenega kraljestva iz EU

Prehodno obdobje po izstopu Združenega kraljestva iz EU se bo končalo z 31. decembrom 2020. Po tem bo Združeno kraljestvo tretja država in zanjo bodo s carinskega vidika in vidika DDV veljala enaka pravila kot za preostale tretje države. Posebna pravila pa bodo naslednja štiri leta veljala za Severno Irsko.
 
Priprava na poslovanje z Združenim kraljestvom z vidika nakupa in prodaje blaga | Tranzitni postopek | Poseben status Severne Irske | Carinska identifikacijska oznaka EORI | Obračun DDV pri uvozu blaga v Združeno kraljestvo | Tristranski posli z Združenim kraljestvom | Zahtevki za vračilo DDV | Davčni zastopnik za zavezance s sedežem v Združenem kraljestvu

Z vami bodo mag. Mojca Zupančič, Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., in Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
 


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Za plačila do 15. decembra 2020 pridobite dodatni 10-odstotni popust. Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine. Ko bo vaše plačilo izvedeno, boste prejeli vabilo na posvetovanje, skupaj s povezavo do videovsebin in gradiva ter s podrobnimi navodili. Uporaba povezave je omejena na eno osebo. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.
.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.
 
Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?