revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 12/19

Spremembe pri dohodnini, DDPO in davčnem postopku z letom 2020

Zaradi velikega zanimanja razpisujemo dodatni termin:
Ljubljana, 17. december 2019 ob 9. uri 
v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4


Sprejet je bil paket davčnih sprememb, od katerih nekatere prinašajo zavezancem davčno razbremenitev, druge pa pomenijo dodatno obremenitev. Nekoliko se razbremenjuje obdavčitev aktivnih dohodkov, obdavčitev dohodkov iz kapitala pa se povečuje. Uvaja se nova minimalna obdavčitev dohodka pravnih oseb in dohodka fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, a niso normiranci, ter katastrskega dohodka. V večini primerov bo drugačna tudi obdavčitev odkupa lastnih poslovnih deležev. Dodano je novo pravilo o davčni obravnavi amortizacije pravice do uporabe sredstev v poslovnem najemu. Sprejete so še nekatere druge spremembe, ki jih bomo obravnavali na posvetovanju.

PROGRAM POSVETOVANJA

1. Spremembe in novosti pri dohodnini in davčnem postopku v zvezi s tem
Davčne olajšave in davčna lestvica | Dohodki iz delovnega razmerja | Vir dohodka – dobiček od odsvojitve nepremičnine | Oproščeni dohodki | Bonitete | Minimalna obdavčitev dohodka iz dejavnosti | Izključitev dohodkov iz dejavnosti | Obresti | Kapitalski dobički | Naknadna vplačila kapitala | Odkup lastnega poslovnega deleža | Dividende | Dohodek iz oddajanja premoženja | Odkupna vrednost iz PDPZ | Druge spremembe pri dohodnini

2. Spremembe pri obdavčitvi dobička od izvedenih finančnih instrumentov
Spremembe pri davčni stopnji | Normirani stroški po novem

3. Spremembe in novosti pri obdavčitvi z DDPO
Amortizacija pravice iz najema | Minimalna obdavčitev dohodka pravnih oseb | Izstopna obdavčitev | Hibridna neskladja

4. Druge spremembe pri davčnem postopku
Začasni sklep za zavarovanje s premičninami | Pridobitev zastavne pravice – rubež premičnin | Uveljavljanje ugodnosti, če je dogovor v celoti ali delno davčno transparenten | Znižana stopnja akontacije dohodnine | Avtomatično dajanje podatkov o naknadnih vplačilih kapitala in kapitalskih deležih
 

5. Minimalna plača in osnova za prispevke v letu 2020
Minimalna plača | Dodatki na plačo | Minimalna osnova za prispevke

Posvetovanje vodita dr. Mateja Drobež Tomšič in dr. Matjaž Prusnik.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 10 % višja. Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-1219, sklic nenaročniki 00 51339-1219.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046;
natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Rok prijave na posvetovanje je 12. december 2019. 

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe. 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?