revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 3/19

Posebnosti in poudarki obračuna DDPO za leto 2018


Maribor, 14. februar 2019 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 15. februar 2019 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Posamezne postavke izkaza poslovnega izida lahko različno vplivajo na izračun obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Nekateri prihodki in odhodki imajo posebno davčno obravnavo. Te posebnosti bomo obravnavali prek postavk v obrazcu davčnega obračuna. Posvetili se bomo aktualni (davčni) praksi in vprašanjem v zvezi s pripravo DDPO, kot so prevrednotenje, rezervacije, poslovno potrebni stroški, olajšave za investiranje in druge postavke. Za leto 2018 velja tehnično drugačen način sestave obračuna DDPO, pa tudi njegovega popravka, zato bomo spregovorili tudi o tem. Obravnavali bomo tudi spremembe za leto 2018, ki se nanašajo na obdavčitev dobička normirancev in davčno obravnavo prevrednotenj posameznih finančnih instrumentov pri zavezancih, ki računovodijo po MSRP. Predstavili pa bomo tudi spremembe pri obdavčitvi z DDPO za leto 2019.
 

PROGRAM POSVETOVANJA

 1. Splošno o izračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Davčni zavezanci in davčna stopnja | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Shema davčnega obračuna | Obravnava davčne izgube | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka

2. Posebnosti pri davčni obravnavi nekaterih računovodskih kategorij
Amortizacija in odpis | Prevrednotenje osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in zalog | Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

3. Nepriznani ter delno priznani odhodki in prihodki
Rezervacije | Dividende in dividendam podobni dohodki | Poslovanje s povezanimi osebami (prodaja blaga in storitev, obresti in tanka kapitalizacija) | Stroški dela skupaj s povračili stroškov (tudi napotenih) | Reprezentančni stroški in stroški nadzornih organov | Izrecno nepriznani odhodki in poslovno nepotrebni odhodki
 
4. Davčne olajšave
Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje | Olajšava za PDPZ | Olajšava za donacije

5. Spremembe pri obdavčitvi z davkom od dohodkov pravnih oseb v letu 2019
Splošno pravilo o preprečevanju zlorab | Pripis nerazdeljenega dohodka nadzorovanih tujih družb

6. Vprašanja in odgovori


Posvetovanje vodita dr. Matjaž Prusnik in dr. Mateja Drobež Tomšič.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0319, sklic nenaročniki 00 51339-0319.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 11. februarja 2019 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?