revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 4/19

Najemi – vprašanja in odgovori glede računovodske in davčne obravnave po začetku veljavnosti SRS 1, 2 in 6 (2019)


Maribor, 11. aprila 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 12. aprila 2019 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Prenovljeni SRS 2019 predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Zanje se ukinja delitev na poslovne in finančne najeme. Za vse najeme (razen kratkoročnih in najemov manjših vrednosti) bodo najemniki med sredstvi pripoznavali pravico do uporabe sredstva, med obveznostmi pa obveznost iz najema. Te pravice pa ne bo treba izračunavati organizacijam, ki se razvrščajo med mikro in majhne. Zanje velja poenostavitev, ki zmanjšuje kompleksnost računovodenja. Se pa v povezavi z računovodenjem in davčno obravnavo najemov po začetnem razumevanju SRS pojavlja kopica operativnih vprašanj, na katera bomo odgovorili na posvetovanju. Poleg tega bomo problematiko prikazali tudi na zgledih.
 

PROGRAM POSVETOVANJA

 1. Hitri pregled sprememb
Kdo mora upoštevati spremenjeno računovodenje najemov | Pripoznanje pravice do uporabe sredstva | Pripoznanje obveznosti iz najema | Amortizacija in slabitev pravice do uporabe | Izjeme – kratkoročni najemi in najemi majhnih vrednosti | Najemi pri mikro in majhnih najemnikih | Posebnosti za organizacije, ki računovodijo po MSRP

2. Najpogostejše računovodske dileme
Kaj je najem in kaj uporaba | Določitev dobe trajanja najema | Določitev diskontne stopnje | Kaj vključiti v pravico do uporabe | Izkazovanje najemov v računovodskih izkazih | Knjiženje najemov | Knjiženje prejetih računov za najemnine | Najemna pogodba vsebuje tudi nenajemno sestavino | Amortizacija najemov | Kako opraviti prehod na SRS 2019 1. januarja 2019 – izračun učinkov in vplivov | Najemi pri mikro in majhnih organizacijah

3. Najemi in z njimi povezane transakcije v sistemu DDV
Najemi in obratovalni stroški | Upoštevanje načela enotne dobave | Posebnosti najema prevoznih sredstev | Izvajanje investicij pri občinah in zavodih | Obravnava infrastrukture pri občini, ki jo ta daje v poslovni najem | Problematika odbitka DDV ob oddaji nepremičnine v najem | Kdaj popraviti ob nabavi odbiti DDV | Najemi in davčna stopnja
 
4. Vpliv spremenjene računovodske obravnave najemov na obračun DDPO
Razvrščanje amortizirljivih sredstev za potrebe obračuna DDPO | Pravila vštevanja stroška amortizacije v davčno osnovo | Vpliv spremenjene računovodske obravnave na davčno osnovo | Obravnava vrednostnih razlik med poslovnimi in davčno priznanimi stroški | Fursova interpretacija ZDDPO-2 v povezavi z najemi 


Posvetovanje vodita mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Matjaž Prusnik.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0419, sklic nenaročniki 00 51339-0419.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 8. aprila 2019. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?