Posvetovanje 10/22

Priprava na nov način poročanja o izplačilih na obrazcu REK-O in druge aktualne teme

Na posvetovanju bomo predstavili novosti pri poročanju o izplačilih dohodkov na obrazcu REK-O. Uporaba novega obrazca za poročanje bo obvezna za izplačila po novem letu. Predstavili bomo tudi ugodnejšo davčno obravnavo izplačil za poslovno uspešnost in spremembe pri DDPO, ki bodo vplivale na sestavljanje davčnega obračuna za leto 2022.

 

 

Posebno pozornost bomo namenili tudi najbolj zanimivim vprašanjem o povračilu stroškov v javnem in zasebnem sektorju – za prehrano, prevoz na delo (in z njega), o dnevnicah, terenskem dodatku, nadomestilu za ločeno življenje in uporabo sredstev. Na posvetovanju bomo razjasnili tudi vse najpogostejše dileme, ki se v praksi pojavljajo pri vseh treh vrstah delovne uspešnosti v javnem sektorju.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

 

Posvetovanje je namenjeno računovodjem v zasebnem in javnem sektorju, svetovalcem na računovodskem in davčnem področju ter obračunovalcem plač v zasebnem in javnem sektorju.

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Novosti pri poročanju na obrazcu REK-O

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Nova pravila za poročanje | Kako in kdaj poročati | Posebnosti pri poročanju | Zbirni in analitični obrazec REK-O | Seznam vrst dohodkov | Polja A | Polja D | Polja M | Polja S – poročanje o plačah | Povračila stroškov | Bonitete | Popravki napak

 

SKLOP 2. Davčno ugodnejše izplačilo za poslovno uspešnost v zasebnem sektorju v letu 2022 

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Pogoji za neobdavčeno poslovno uspešnost | Izplačilo iz delovnega razmerja | Pravica vsem upravičenim zaposlenim | Pravica, določena v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu | Merila in kriteriji za izplačilo | Kolikokrat lahko to izplačamo? | Ali obstajajo pogoji glede datuma izplačila? | Sprememba obdavčitve v letu 2023?

 

SKLOP 3. Spremembe pri DDPO v letu 2022 in izbrana vprašanja glede teh novosti

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Olajšava za investiranje v digitalni in zeleni prehod | Olajšava za zaposlovanje | Olajšava za praktično delo dijakov, študentov in vajencev | Olajšava za donacije | Odpis terjatev – stečaji in prisilne poravnave | Rezervacije | Amortizacija 

 

SKLOP 4. Izbrani primeri o povračilih stroškov delavcem v zasebnem sektorju

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Razmerje med delovnopravno in davčno obravnavo | Povračilo za prehrano | Povračilo stroška prevoza na delo in z njega | Dnevnice za Slovenijo in tujino | Terenski dodatek | Nadomestilo za ločeno življenje | Nadomestilo za uporabo sredstev

 

SKLOP 5. Izbrani primeri o povračilih stroškov v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Regres za prehrano | Povračilo stroška prevoza na delo in z njega | Dnevnice | Terenski dodatek | Nadomestilo za ločeno življenje

 

SKLOP 6. Najpogostejše dileme pri obračunu delovne uspešnosti v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Redna delovna uspešnost | Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela | Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 

PREDAVATELJICI

 

 mag. Nina Scortegagna Kavčnik

 

 dr. Mateja Drobež Tomšič

 

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Kako se prijavim?

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.


Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.