Posvetovanje 8/22

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju in aktualne teme

V obdobju, ko zaključujemo poslovno leto 2022, morajo tudi v računovodskih službah javnega sektorja pregledati, urediti in uskladiti postavke, ki izkazujejo uspešnost poslovanja. Zato bomo na posvetovanju podrobneje obravnavali nekatere vrste prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti. Poseben poudarek bomo namenili razlikovanju med investiranjem in vzdrževanjem sredstev. Zaradi številnih dilem v praksi bomo odgovorili tudi na vprašanja glede povračil nekaterih stroškov službenih poti, tako po delovnopravni kot po davčni zakonodaji. Predstavili vam bomo tudi praktične vidike obračunov davčnih obveznosti, kot sta obračun DDV s poudarkom na spremembi odbitnega deleža in na popravku odbitka DDV ter obračun DDPO.

 

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno vsem, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike ter pripravljajo izkaze in letna poročila. Namenjeno je tudi vsem tistim v javnem sektorju, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Računovodska obravnava nekaterih postavk

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Pripoznavanje in knjiženje prihodkov in odhodkov | Neplačani prihodki in odhodki | Stroški po naravnih vrstah | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ustrezna uporaba časovnih razmejitev | Splošni sklad in sredstva v upravljanju

 

SKLOP 2. Razlikovanje med investiranjem in vzdrževanjem

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Investiranje | Povečanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Vzdrževanje | Investicijsko vzdrževanje | Tekoče vzdrževanje | Prejem sredstev za investicije in za vzdrževalna dela

 

SKLOP 3. Usklajevanja za letno poročanje

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Preveritev knjiženj | Usklajevanje računovodskih postavk | Usklajevanje z dejanskim stanjem | Usklajevanje z ustanoviteljem | Popis in knjiženje popisnih razlik

 

SKLOP 4. Izbrana povračila stroškov službenih poti

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Kilometrina na službeni poti | Priznavanje časa na službenih poteh | Dnevnice | Zmanjšanje dnevnic za zagotovljene obroke | Davčna obravnava dnevnic | Knjiženje kilometrine in dnevnic

 

SKLOP 5. Priprave na obračun DDPO

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

Splošno in posebno o obračunu DDPO | Pridobitni in nepridobitni prihodki | Priznani in nepriznani odhodki | Vzpostavitev evidenc | Sorazmernost ali ločene evidence | Obravnava davčne izgube | Davčne olajšave

 

SKLOP 6. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

DDV pri poslovanju v tujem imenu in za tuj račun | Obravnava plačila iz javnih sredstev v sistemu DDV | Evidentiranje obdavčenega, oproščenega in neobdavčljivega prometa | Odbitni delež | Sprememba odbitnega deleža | Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih in nepremičninah

 

 

PREDAVATELJA

 mag. Jana Trbižan

 

 dr. Matjaž Prusnik

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Kako se prijavim?

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.


Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.