izobraževanje

Priprave na izpit za pridobitev strokovnega naziva certificirani računovodja (CR)

Priprave so namenjene vsem, ki se nameravate udeležiti izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani računovodja (CR).

 

Na pripravah bomo osvežili strokovna znanja, ki jih odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine preverja na izpitu. Pri tem bomo sledili javno objavljenemu naboru vprašanj in opisu izpitne naloge.

 

Nosilec: dr. Matjaž Prusnik

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

  1. Računovodenje in računovodski izkazi.
  2. Predračunavanje, nadziranje, poročanje in revidiranje.
  3. Davek od dohodkov pravnih oseb.
  4. Dohodki fizičnih oseb.
  5. Davek na dodano vrednost.

 

 

PREDAVATELJI

 

mag. Andreja Mušič

 

dr. Mateja Drobež Tomšič

 

dr. Matjaž Prusnik

 

mag. Mojca Zupančič

 

CENA

Cena tridnevnih priprav z gradivom in malico je 495 EUR (DDV ni vračunan).

 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

 

LOKACIJA

Prirpave se izvajajo v živo, v prostorih Zveze RFR, na naslovu: Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.