IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Ugotavljanje odbitka pri osnovnih sredstvih

22. avgust 2022Furs je 27. junija 2022 objavil dopolnitve v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV, ki jih je prinesel 15. junija objavljeni spremenjeni P-ZDDV-1. V publikaciji med drugim opozarja na novosti v 110. in 111. členu P-ZDDV-1. Na podlagi spremembe v 111/2 tega pravilnika morajo namreč zavezanci popravek odbitka DDV izvesti skladno z 68. členom ZDDV-1, če do sprememb, ki so merodajne za odbitek, pride pred dejansko uporabo osnovnega sredstva. Obdobje popravka odbitka DDV tako po novem začne teči z dnem dejanske uporabe osnovnega sredstva, in ne z dnem, ko je zavezanec uveljavil odbitek DDV. Za pravilno uporabo določil o popravku odbitka bo torej od primera do primera treba ugotavljati, kdaj je prišlo do dejanske uporabe.

Več o tem bomo govorili tudi na posvetovanju Zveze RFR DDV, kratko in jedrnato z najnovejšimi spremembami.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. 

 

 

 

TOLMAČENJE

Neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost

19. september, 2022Ugodnejša davčna obravnava plačila za poslovno uspešnost je določena v 44/1/12 ZDoh-2. Pod izpolnjenimi pogoji je to plačilo do določene velikosti neobdavčeno z akontacijo dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja. V celoti pa je obremenjeno s prispevki za socialno varnost. Ob izpolnjenih pogojih je plačilo za poslovno uspešnost neobdavčeno z akontacijo dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja do velikosti ene povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do velikosti ene povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanimi za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca (delavca) ugodneje. Katere pogoje je treba izpolniti za neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost, je zapisano tudi v Fursovi spletni publikaciji o obdavčitvi plačila za poslovno uspešnost. Ob tem imajo zavezanci še vedno številna vprašanja, kako razumeti te pogoje in kako jim zadostiti, zato bomo o tej temi govorili tudi na Dohodninski šoli (šoli obdavčitve plač in drugih dohodkov).

dr. Mateja Drobež Tomšič

TOLMAČENJE

Znižanje stopenj DDV

5. september 2022S 1. septembrom 2022 se je z ZNUDDVE z namenom lajšanja energetske draginje za dobavo nekaterih energentov znižala stopnja DDV. Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (14. izdaja, avgust 2022) v zvezi z znižanjem stopenj med drugim pojasnil, da se uporabi stopnja DDV, ki velja na dan nastanka obdavčljivega dogodka. Ne glede na to, kdaj zavezanec izda račun za dobavo, se DDV od energenta, ki je bil dobavljen pred 1. septembrom 2022, obračuna po stopnji 22 %. Za dobave po 1. septembru 2022, za katere velja, da je obdavčljivi dogodek nastal po tem datumu, pa zavezanec sme uporabiti stopnjo 9,5 %.
Več o pravilih uporabe davčnih stopenj lahko izveste v Šoli o DDV. O najpogostejših napakah v zvezi z uporabo davčne stopnje pa tudi v posvetovanju Zveze RFR DDV, kratko in jedrnato z najnovejšimi spremembami.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
 

TOLMAČENJE

DPN od prenosa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja 

29. avgust, 2022Dne 3. junija 2022 je Furs objavil dopolnitve v publikaciji Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin. Dodano je bilo vprašanje številka 19. V njem davčni organ sporoča, da spreminja stališče glede obdavčitve z davkom na promet nepremičnin (DPN) v primerih, ko gre za transakcije z nepremičninami v okviru prenosa podjetja po 10. členu ZDDV-1. Stališče tega organa pred spremembo je bilo, da je treba obračunati 2-odstotni DPN, po spremembi pa, da ga ni treba.

Spremembo je davčni organ uprl na stališče pritožbenega organa. Predmet DPN so sicer vsi prenosi lastninske pravice na nepremičninah, od katerih ni obračunan DDV. ZDDV-1 pa v 10. členu določa, da se pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca, ne glede na to, ali gre za odplačni ali neodplačni prenos ali kot vložek v podjetje, šteje, da dobava blaga ni bila opravljena. Navedeno določilo davčni organ po novem razlaga tako, da to ni transakcija, ki bi bila zunaj sistema DDV ali oproščena tega davka, ampak da gre zgolj za poenostavitev. Iz navedenega je davčni organ izpeljal, da je treba prenos podjetja ali dela podjetja v smislu 10. člena ZDDV-1 v zvezi z obračunom DPN upoštevati kot prenos lastninske pravice na nepremičnini, od katere je bil obračunan DDV. Na podlagi tega v takih primerih DPN zavezancem ne bo več treba plačevati, verjetno pa se bo marsikdo vprašal, kaj bo davčni organ ukrenil v zvezi s primeri, pri katerih je bil v preteklosti odmerjen DPN.

Več o tej temi in številnih drugih pa v Šoli o DDV.

mag. Mojca Zupančič
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?