revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

URADNO POJASNILO

Novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je poslalo novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2. V prvotnem pojasnilu mora biti za uveljavljanje pravice na podlagi tega člena izpolnjen pogoj, da oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26 let ali da mati skrbi za otroka, ki še ni dopolnil 3 leta, le v času sklenitve pogodbe, vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa delodajalec lahko uveljavi za 2 leti neprekinjene zaposlitve. V skladu z novim pojasnilom ministrstva, pa lahko delodajalec uveljavlja olajšavo le, dokler mlajša oseba ne dopolni 26 let oziroma otrok 3 leta.
 

TOLMAČENJE

Sorazmerna odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sodba Vrhovnega sodišča v postopku revizije sodb nižjih sodišč se glasi, da tožnici ne pripada sorazmerna odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi za drugo delo, saj je nova zaposlitev za to drugo delo ustrezna, ker izpolnjuje pogoje za definiranje ustreznega dela po ZDR. 
 

SODBA

Prenos poslovnega deleža in DDV

Na Sodišče EU je bilo poslano vprašanje, ali je treba člena 5(8) in/ali 6(5) Šeste direktive (kot 10. in 17. člen ZDDV-1) razlagati tako, da je prenos 30-odstotnega poslovnega deleža v družbi, za katero prenosnik opravlja storitve, ki so predmet DDV, ni prenos celotnih sredstev ali dela sredstev podjetja ali storitev v smislu teh določb. 

SODBA

Zdravstveno svetovanje po telefonu


V zadevi C-48/19 (X) je bila predmet predhodnega odločanja oprostitev DDV na področju zdravstvene nege. Nemški davčni organ je zavrnil oprostitev DDV zavezancu X, ki je opravljal telefonsko svetovanje o različnih temah, ki se nanašajo na zdravje. Storitve so izvajali zdravstveniki, medicinske sestre in asistenti za zdravstveno nego, ki so bili usposobljeni kot coachi za zdravje in dobro počutje. V več kot tretjini primerov je pri zagotavljanju nasvetov sodeloval zdravnik, ki je v primeru dodatnih vprašanj podal navodila ali drugo mnenje. Sodišče EU je na dve zastavljeni vprašanji odgovorilo, da je oprostitev možna, če so izpolnjeni določeni pogoji, kar mora za obravnavani primer preveriti še nacionalno sodišče.
 

SODBA

Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63

Furs je objavil novo publikacijo Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico št. 3/2020. Ta v celoti nadomešča pojasnili 6/2006 in 426-90/1-1/2006. Navodilo se začne uporabljati 16. marca 2020. Novo navodilo določa izvajanje carinskih postopkov hkratne sprostitve v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV pri dobavi v drugo državo članico (postopek 42), ter izvajanje carinskih postopkov ponovnega uvoza s hkratno sprostitvijo v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru dobave v drugo državo članico (postopek 63). Ker je pri teh dveh postopkih spremenjena zakonodaja prinesla nekaj sprememb, naj zavezanci, ki pri uvozu blaga uporabljajo ta dva postopka, natančno preberejo navodilo.
 

PREDPIS

Obligacijski zakonik

Predstavitev zakonika, ki ureja temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. Za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni, se uporabljajo določbe tega zakonika glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu.
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: