IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Solidarna odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga

30. maj 2022Sodišče EU je objavilo sodbo C-714/20, ki obravnava solidarno odgovornost posrednega carinskega zastopnika glede plačila uvoznega DDV. V obravnavanem primeru je bil po že sprejetih carinskih deklaracijah za uvoz blaga v nadzoru dodatno obračunan DDV. Italijanski pristojni urad je zahteval plačilo DDV od uvoza blaga od posrednega carinskega zastopnika, ki naj bi bil na podlagi carinske zakonodaje solidarno odgovoren za plačilo DDV. Posredni carinski zastopnik deluje v svojem imenu, vendar za tuj račun. Ko vloži carinsko deklaracijo v svojem imenu za tuj račun, s tem deluje kot deklarant. Posledično je dolžnik carinskega dolga. Pri posrednem zastopanju pa je solidarni dolžnik carinskega dolga tudi oseba, za račun katere je bila carinska deklaracija vložena. Sodišče EU je odločilo, da carinska zakonodaja velja le za carinski dolg (uvozne in izvozne dajatve), ne pa za DDV, ki se plača pri uvozu blaga. Posredni zastopnik je odgovoren za plačilo DDV pri uvozu blaga le, če je to jasno predpisano v nacionalni zakonodaji o DDV, kar pa mora presoditi nacionalno sodišče. Več o tem tudi na posvetovanju Zveze RFR Kako poslovati s tujino brez težav pri obračunu DDV.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

 

 

 

TOLMAČENJE

Popravek odbitka DDV, če ta ni bil uveljavljen pred pretekom prekluzivnega roka

18. julij, 2022V sodbi Sodišča EU C-194/21 (X) je bil obravnavan primer, ko je družba X od družbe B leta 2006 kupila deset gradbenih zemljišč. Obračunan je bil DDV, ki pa ga ni uveljavila kot odbitnega. Ker do planiranih poslov z zemljišči ni prišlo, je leta 2013 dve zemljišči prodala nazaj družbi B. DDV ni obračunala, zato ji ga je dve leti za tem odmeril davčni organ z odločbo. Družba X se je nanjo pritožila, ker davčni organ pri ugotavljanju davčne obveznosti ni upošteval že leta 2006 plačanega in neodbitega DDV. Vprašanje je bilo, ali je prav, da se zavezancu, ki pred iztekom prekluzivnega roka ni uveljavljal pravice do odbitka DDV v zvezi s pridobitvijo blaga ali storitve, zavrne možnost, da se ta odbitek opravi kasneje.

Sodišče EU je že večkrat odločilo, da se mehanizem popravka odbitka DDV uporablja le, če obstaja pravica do odbitka DDV. Ne uporablja se torej, če zavezanec ni uveljavljal pravice do odbitka DDV in je to pravico izgubil zaradi poteka prekluzivnega roka. Te ugotovitve ni mogoče izpodbijati z načelom davčne nevtralnosti. Na podlagi tega načela torej zavezancu ne more biti dopuščeno, da popravi odbitek DDV, ki ga ni uveljavljal pred iztekom prekluzivnega roka in je s tem pravico do odbitka izgubil.

mag. Mojca Zupančič

TOLMAČENJE

Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti

11. julij, 2022Z julijem se povečuje neobdavčen znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z njega ter na službeni poti. Slednji znesek velja tudi za prevoz na začetku in koncu napotitve. Sprememba je bila uzakonjena z Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. V njej je določeno, da se za izplačila povračil stroškov prevoza, ki se nanašajo na obdobje od julija 2022, pri izračunu povračil stroškov prevoza na delo in z njega uporablja znesek 0,21 EUR (znesek 0,18 EUR se nadomesti z zneskom 0,21 EUR), za povračila stroškov prevoza na službeni poti pa se uporablja znesek 0,43 EUR (znesek 0,37 EUR se nadomesti z zneskom 0,43 EUR). Davčni organ je zaradi te spremembe dopolnil svojo spletno publikacijo o povračilih stroškov.

dr. Mateja Drobež Tomšič
 

TOLMAČENJE

Ponovna predložitev obrazca DDV-P2 pri davčnih zavezancih, ki so uporabniki unijske ureditve VEM

4. julij, 2022Furs je v dveh svojih publikacijah (v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV in v publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM,  odgovor na vprašanje št. 48) objavil napotek oziroma opozorilo zavezancem, ki so se prostovoljno identificirali za namene DDV zgolj zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev VEM (OSS), naj ponovno vložijo obrazec DDV-P2, ker bodo v nasprotnem primeru še naprej morali oddajati prazne obračune DDV na obrazcu DDV-O. Spremenjeni P-ZDDV-1 v 156.a členu namreč določa izjemo od obveznosti predložitve obračuna DDV za prej omenjene davčne zavezance. Ti jo lahko uveljavijo le tako, da ponovno oddajo obrazec DDV-P2. Na njem označijo polje 19 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM)«. K obrazcu predložijo prilogo z navedbo, da gre za spremembo, ki velja šele s 1. julijem 2022, in da so za domače dobave še vedno oproščeni plačila DDV.

Glede uporabe unijske ureditve VEM lahko več izveste na posvetovanju Zveze RFR Kako poslovati s tujino brez težav pri obračunu DDV.

mag. Mojca Zupančič
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?