IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

DDV od nezakonitega vnosa blaga v EU

25. april 2022Sodišče EU je objavilo sodbo C-489/20 (UB), ki se nanaša na obračun DDV pri uvozu blaga. V obravnavanem primeru je šlo za nezakonit vnos (tihotapstvo) trošarinskega blaga – cigaret na carinsko območje EU. Blago je bilo zavezancu odvzeto in uničeno. Direktiva 2006/112/ES v 71. členu določa, da če je uvoženo blago zavezano plačilu carine, kmetijskim prelevmanom ali dajatvam z enakim učinkom, potem obdavčljivi dogodek in s tem obveznost za obračun DDV nastaneta v trenutku obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna teh dajatev. Ker pa je za obravnavani primer na podlagi carinske zakonodaje carinski dolg ugasnil, se je pojavilo vprašanje, ali je kljub temu treba obračunati trošarino in DDV. Sodišče EU je odločilo, da ugasnitev carinskega dolga (iz razloga, določenega v 124/1/c Uredbe 952/2013) ne povzroči ugasnitve dolga, povezanega s trošarino in DDV. To velja ne glede na to, da je bilo blago zavezancu vzeto in uničeno.

mag. Mojca Zupančič

 

TOLMAČENJE

Hčerinska družba kot stalna poslovna enota?

19. april 2022Sodišče EU je objavilo sodbo C-333/20 (Berlin Chemie), ki se nanaša na opredelitev pojma stalna poslovna enota iz 44. člena Direktive 2006/112/ES (25/1 ZDDV-1). V obravnavani zadevi je šlo za primer nemške družbe Berlin Chemie, ki v Romuniji prodaja farmacevtske izdelke. V tej državi ima hčerinsko družbo in z njo sklenjeno pogodbo o trženju, regulativnih storitvah, oglaševanju in storitvah zastopanja. Hčerinska družba ji je obravnavane storitve zaračunala brez DDV, romunski davčni organ pa je menil, da bi davek moral biti, ker ima nemška družba − prejemnica storitev stalno poslovno enoto v Romuniji. Vendar pa je Sodišče EU menilo, da iz primera bolj izhaja, da nemška družba v Romuniji nima stalne poslovne enote, vendar pa mora to preveriti še nacionalno sodišče.

mag. Mojca Zupančič

 

TOLMAČENJE

Digitalna potrdila o rezidentstvu

16. maj, 2022Vse več držav se odloča o izdaji digitalnih potrdil o rezidentstvu. Slovenski pristojni organi jih priznavajo, v obvestilu na spletni strani pa so objavili tudi seznam držav, ki so jih že obvestile o takšnem načinu izdajanja potrdil o rezidentstvu. Digitalna potrdila o davčnem rezidentstvu imajo enako pravno veljavnost kot potrdila v papirni obliki z žigom in podpisom. Podlago za njihovo izdajo daje Uredba 910/2014. Vir

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. 

TOLMAČENJE

Oprostitev DDV pri storitvah izobraževanja

9. maj, 2022Sodišče EU je nedavno razsodilo, kako je treba razlagati pojem organizacije, ki ji je priznan podoben namen in je omenjen v 132/1/i direktive o DDV (oprostitev DDV na področju izobraževanja). V sodbi C-612/20 je zapisalo, da s pojmom organizacija, ki ji je priznan podoben namen, kot osebi javnega prava, ki izvaja izobraževanje, ni zajet zasebni subjekt, kakršen je bil v obravnavanem primeru, ne glede na to, da opravlja izobraževalne dejavnosti v javnem interesu. V obravnavanem primeru so bile to organizacija dejavnosti, komplementarnih šolskemu programu, kot so tečaji za pomoč pri domačih nalogah, izobraževalni programi in tečaji tujih jezikov. Izvajalka teh dejavnosti je bila gospodarska družba, ki je bila registrirana s šifro »drugo izobraževanje«. Vendar se v Romuniji za zasebne subjekte, ki želijo status take organizacije, zahteva, da sklenejo partnerstvo z ustanovo, ki izvaja izobraževalni program, v obravnavanem primeru program Šola po šoli. Česar pa družba Happy Education ni storila. Čeprav njene storitve ustrezajo dejavnostim, ki so del programa Šola po šoli, DDV niso oproščene, saj družba nima ustreznega statusa. Ta je namreč eden od dveh obveznih pogojev, ki morata biti izpolnjena za oprostitev DDV na področju izobraževanja.

mag. Mojca Zupančič
 

TOLMAČENJE

Nagrajevanje zaposlenih z delniškimi ali družbeniškimi opcijami


3. maj, 2022Po spremembi ZDoh-2 je davčna osnova od dohodka (bonitete) zaradi izvršitve ali odsvojitve delniške ali družbeniške opcije ugodnejša. Ta ureditev velja, če delodajalec (gospodarska družba) delavcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev v tej gospodarski ali njej nadrejeni družbi. V tem primeru je davčna osnova enaka 65 % vrednosti bonitete, ugotovljene po splošnem pravilu (znesek primerljive tržne cene, zmanjšane za plačila delavca). Izpolnjeni pa morajo biti zakonski pogoji (glede trajanja razmerja, pogoj glede delodajalca). Nova ugodnejša obdavčitev za nagrajevanje z delniškimi ali družbeniškimi opcijami pa se po pojasnilu davčnega organa ne uporablja za neposredno podaritev delnic ali deležev po darilni pogodbi ali za prodajo delnic ali deležev po znižani ceni po kupoprodajni pogodbi, če so te pridobitve delnic ali deležev opravljene brez predhodnega opcijskega posla (pojasnilo 0920-6524/2022-2).

dr. Mateja Drobež Tomšič
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?