revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

URADNO POJASNILO

Novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je poslalo novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2. V prvotnem pojasnilu mora biti za uveljavljanje pravice na podlagi tega člena izpolnjen pogoj, da oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26 let ali da mati skrbi za otroka, ki še ni dopolnil 3 leta, le v času sklenitve pogodbe, vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa delodajalec lahko uveljavi za 2 leti neprekinjene zaposlitve. V skladu z novim pojasnilom ministrstva, pa lahko delodajalec uveljavlja olajšavo le, dokler mlajša oseba ne dopolni 26 let oziroma otrok 3 leta.
 

TOLMAČENJE

Sorazmerna odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sodba Vrhovnega sodišča v postopku revizije sodb nižjih sodišč se glasi, da tožnici ne pripada sorazmerna odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi za drugo delo, saj je nova zaposlitev za to drugo delo ustrezna, ker izpolnjuje pogoje za definiranje ustreznega dela po ZDR. 
 

SODBA

Prenos poslovnega deleža in DDV

Na Sodišče EU je bilo poslano vprašanje, ali je treba člena 5(8) in/ali 6(5) Šeste direktive (kot 10. in 17. člen ZDDV-1) razlagati tako, da je prenos 30-odstotnega poslovnega deleža v družbi, za katero prenosnik opravlja storitve, ki so predmet DDV, ni prenos celotnih sredstev ali dela sredstev podjetja ali storitev v smislu teh določb. 

SODBA

Nižja stopnja DDV za knjige na vseh nosilcih

Tiskane knjige in v podobni obliki izdelane publikacije so na Finskem obdavčene po nižji stopnji. Družba K Oy s sedežem na Finskem, ki se ukvarja z založništvom, izdaja tudi zvočne in e-knjige. Na voljo so v elektronski obliki, shranjeni na CD-ju, CD-ROM-u, USB-ključu ali drugih podobnih fizičnih nosilcih, ki reproducirajo knjige, prvotno izdane v papirni obliki. Zanje je družba K Oy uporabila nižjo davčno stopnjo, a se davčni organ s tem ni strinjal.
 

SODBA

Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga

V sodbi C-438/13 je Sodišče EU odločilo, da romunska družba BCR Leasing ni opravila prometa blaga po 16. oziroma 18. členu direktive o DDV (neposlovna raba; 7. in 8. člen ZDDV-1). Obravnavana družba opravlja dejavnost finančnega lizinga. Ob nakupu vozil, ki jih nato da v finančni lizing, si odbije DDV. Včasih se zgodi, da je zaradi neplačila pogodba prekinjena, vozilo pa kljub zahtevam ni vrnjeno lizingodajalcu. Romunska davčna uprava je take primere pri lizingodajalcu obravnavala kot primanjkljaj blaga, od katerega je treba obračunati DDV, vendar Sodišče EU taki razlagi ni pritrdilo. 
 

PREDPIS

Obligacijski zakonik

Predstavitev zakonika, ki ureja temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. Za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni, se uporabljajo določbe tega zakonika glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu.
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?