revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Solidarna odgovornost za plačilo DDV

Sodišče Evropske unije, 10. oktobra 2013, zadeva C-622/11, Staatssecretaris van Financiën proti Pactor Vastgoed BV

Ključne besede 
Šesta direktiva o DDV; člena 13C in 20; dobava nepremičnine; pravica do izbire za obdavčitev; pravica do odbitka; opravek odbitka; pobiranje zneskov, dolgovanih po popravku odbitka DDV; davčni zavezanec za plačilo; davčni zavezanec, ki ni tisti, ki je najprej izvedel ta odbitek, in ki ni povezan z obdavčljivo transakcijo, na podlagi katere je prišlo do navedenega odbitka

Jedro sodbe
Šesto direktivo Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995, je treba razlagati tako, da nasprotuje pobiranju zneskov, dolgovanih po popravku odbitka davka na dodano vrednost, od davčnega zavezanca, ki ni tisti, ki je ta odbitek uporabil.

Tolmačenje sodbe
Sodišče EU je v sodbi C-622/11 (Pactor Vastgoed BV) odločilo, da je nizozemska davčna uprava napačno uporabila določbo o solidarni odgovornosti za plačilo DDV. V obravnavanem primeru je bil med zavezanci opravljen promet z nepremičnino. V dveh zaporednih prodajah je bila podana izjava za obdavčitev, na podlagi katere je bil obračunan DDV. Prvi zavezanec je zaračunani mu DDV odbil, nepremičnino pa nato drugemu zavezancu prodal z obračunanim DDV, saj je od njega prejel izjavo za obdavčitev. Ta je nepremičnino po nekaj mesecih dal v oproščeni najem, po nekaj nadaljnjih mesecih pa prodal kot oproščeno DDV. Davčni organ je kupcu nepremičnine neupravičeno naložil DDV v znesku, ki je bil enak tistemu, ki ga je v zvezi z isto nepremičnino odbil njegov dobavitelj, čeprav do odbitka ni bil upravičen, saj bi prodaja nepremičnine, ki jo je opravil, morala biti oproščena DDV.

Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?