revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Uporaba posebne ureditve pri obračunavanju DDV pri potovalnih agencijah

Sodišče Evropske unije, 21. marec 2013, zadeva C 91/12, Skatteverket proti PFC Clinic AB

Ključne besede 
Neizpolnitev obveznosti države; obdavčenje; DDV; Direktiva 2006/112/ES; členi od 306 do 310; posebna ureditev za potovalne agente; razhajanja med jezikovnimi različicami; nacionalna zakonodaja, ki predvideva uporabo te posebne ureditve za osebe, ki niso potniki; pojma ‚potnik‘ in ‚kupec‘; izključitev nekaterih prodaj javnosti iz navedene posebne ureditve; navedba zneska DDV, ki se lahko odbije in ki ni povezan z dolgovanim ali plačanim vstopnim davkom, na računu; določitev skupne davčne osnove za določeno obdobje; nezdružljivost

Jedro sodbe
1.      Kraljevina Španija s tem, da je

–        potovanja, ki jih organizirajo agencije na debelo in jih agencije na drobno, ki delujejo v svojem imenu, prodajajo javnosti, izključila iz posebne ureditve za potovalne agente;

–        potovalnim agencijam dovolila, da pod določenimi pogoji na računu navedejo skupni znesek davka na dodano vrednost, ki ni v nikakršni povezavi z dejanskim davkom, ki se prenese na kupca, in z dovoljenjem temu kupcu, če je davčni zavezanec, da ta skupni znesek odbije od dolgovanega davka na dodano vrednost, in

–        potovalnim agencijam, če se navedena posebna ureditev zanje uporabi, dovolila da določijo skupno davčno osnovo za vsako davčno obdobje,

ni izpolnila obveznosti iz členov 168, 226 in od 306 do 310 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.

2.      V preostalem se tožba zavrne.

3.      Evropska komisija nosi četrtino svojih stroškov.

4.      Kraljevina Španija nosi svoje stroške in tri četrtine stroškov Evropske komisije.

5.      Češka republika, Francoska republika, Republika Poljska, Portugalska republika in Republika Finska nosijo svoje stroške.

Tolmačene sodbe
Evropska komisija je v zvezi z izvajanjem določil Direktive 2006/112/ES, ki se nanašajo na posebno ureditev, veljavno za potovalne agencije in organizatorje potovanj, tožila več držav članic EU. V sodbi proti Kraljevini Španiji je tej med drugim očitala, da je kršila direktivo, s tem ko je uporabo posebne ureditve za potovalne agente dovolila pri prodaji potovanj vsem vrstam kupcev, ne le potnikom. V sodbi je obrazloženo, kaj razumeti pod pojmom potnik, saj naj bi se obračunavanje DDV po posebni ureditvi od razlike v ceni uporabilo le, kadar gre za prodaje potovanj potnikom. Pojem potnik je treba razumeti v širšem smislu, ki poleg fizičnih oseb vključuje tudi pravne in med slednjimi tudi potovalne agencije. vir


Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?