revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Izračunavanje odbitnega deleža

Sodišče Evropske unije, 12. september 2013, zadeva C-388/11, Le Crédit Lyonnais proti Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État,
Ključne besede 
Davek na dodano vrednost, šesta direktiva 77/388/EGS, člena 17 in 19, Odbitek vstopnega davka, hkratna uporaba blaga in storitev za obdavčljive in za oproščene transakcije, odbitni delež, izračun deleža, podružnice s sedeži v drugih državah članicah ali tretjih državah, neupoštevanje njihovega prometa

Jedro sodbe
1. Člena 17(2) in (5) ter 19(1) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da družba, ki ima sedež v državi članici, za določitev odbitnega deleža DDV, ki se zanjo uporablja, ne sme upoštevati prometa, ki ga ustvarijo njene podružnice s sedežem v drugih državah članicah.

2. Člena 17(3)(a) in (c) ter 19(1) Šeste direktive 77/388 je treba razlagati tako, da družba, ki ima sedež v državi članici, za določitev odbitnega deleža DDV, ki se zanjo uporablja, ne sme upoštevati prometa, ki ga ustvarijo njene podružnice s sedežem v tretjih državah.

3. Tretji pododstavek člena 17(5) Šeste direktive 77/388 je treba razlagati tako, da državi članici ne dopušča sprejeti pravilo za izračun odbitnega deleža za področje dejavnosti družbe davčne zavezanke, s katerim ji dovoljuje, da upošteva promet, ki ga ustvari podružnica, ki ima sedež v drugi državi članici ali tretji državi.

Tolmačenje
Družbi LCL, ki deluje na področju bančništva in ima sedež v Franciji ter številne podružnice po drugih državah članicah EU in tretjih državah, je davčna uprava naložila dodatni DDV. Družba je namreč, kot je ugotovil davčni organ, napačno izračunavala odbitni delež. Na podlagi spora o tem je bilo Sodišču EU zastavljeno vprašanje, ali mora v odbitni delež, ki ga izračunava v Franciji, ta družba zajeti tudi promete, ki jih dosežejo njene podružnice v drugih državah članicah EU in tretjih državah.
Sodišče EU je odgovorilo, da družba, ki ima sedež v državi članici, za določitev odbitnega deleža DDV, ki se zanjo uporablja, ne sme upoštevati prometa, ki ga ustvarijo njene podružnice s sedežem v drugih državah članicah EU in tretjih državah. Države članice v svoji zakonodaji tudi ne smejo uvesti (predpisati) pravil za izračun odbitnega deleža, ki bi davčnim zavezancem dovoljevala, da v izračunu tega upoštevajo promete, ki jih ustvarijo njihove podružnice s sedežem v drugih državah članicah EU in tretjih državah.

Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?