revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Kartica popustov in DDV

Sodišče Evropske unije, 12. junij 2014, zadeva C-461/12, Granton Advertising BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag,

Ključne besede 
kartica popustov, oprostitev DDV

Tolmačenje sodbe
Sodišču EU je bilo zastavljeno vprašanje, ali se prodaje kartic popustov, ki jih je opravljala družba Granton Advertising, smejo obravnavati kot oproščene DDV kot finančna transakcija z vrednostnimi papirji ali kot transakcija v zvezi s plačilnimi instrumenti. Družba Granton Advertising je izdajala kartice in jih po ceni med 15 in 25 EUR prodajala potrošnikom. Ti so z njimi pri nekaterih trgovcih in drugih družbah, ki so podpisale sporazum z omenjeno družbo, lahko uveljavljali popust ob nakupu določenih storitev in blaga. Trgovci in druge družbe so s tem poslom privabljali stranke, da bi kupovale njihovo blago in storitve. Med njimi in družbo Granton Advertising v zvezi s tem poslom ni bilo nobenih plačil. Sodišče EU je odločilo, da je prodaja teh kartic s strani družbe Granton Advertising predmet DDV in da glede na značilnosti kartic ne gre za promet z vrednostnimi papirji ali za drug plačilni instrument, zato oprostitev DDV na teh dveh podlagah ni mogoča. 


Jedro sodbe

Člen 13(B)(d) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da prodaja kartice popustov, kakršna je ta v zadevi v glavni stvari, ne pomeni transakcije, ki se nanaša na „druge vrednostne papirje“ ali „druge plačilne instrumente“ v smislu točke 5 oziroma točke 3 te določbe, ki se nanaša na nekatere transakcije, ki jih morajo države članice oprostiti davka na dodano vrednost.


Celotna sodba je dostopna na spodnji povezavi.

Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?