revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Nižja stopnja DDV za knjige na vseh nosilcih

Sodišče Evropske unije, 11. september 2014, zadeva C 219/13, postepok je sprožila K Oy

Ključne besede 
knjige, Finska, založništvo, nižja davčna stopnja

Tolmačenje sodbe
Tiskane knjige in v podobni obliki izdelane publikacije so na Finskem obdavčene po nižji stopnji. Družba K Oy s sedežem na Finskem, ki se ukvarja z založništvom, izdaja tudi zvočne in e-knjige. Na voljo so v elektronski obliki, shranjeni na CD-ju, CD-ROM-u, USB-ključu ali drugih podobnih fizičnih nosilcih, ki reproducirajo knjige, prvotno izdane v papirni obliki. Zanje je družba K Oy uporabila nižjo davčno stopnjo, a se davčni organ s tem ni strinjal.

V sodbi C-219/13 je Sodišče EU odločilo, da smejo države članice knjige na različnih nosilcih obdavčiti z različno davčno stopnjo, vendar le pod pogojem spoštovanja načela davčne nevtralnosti, kar se ugotavlja v vsakem posameznem primeru. To načelo ne dopušča različne davčne obravnave pri blagu in storitvah, ki so podobni in si konkurirajo. Vsaka država članica mora ugotoviti, ali povprečni potrošnik knjigi v papirni in elektronski obliki šteje za podobni. Pri ugotavljanju mora upoštevati tudi dostopnost novih tehnologij na nacionalnem trgu. 

Jedro sodbe
Člen 98(2), prvi pododstavek, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009, in točko 6 Priloge III k tej direktivi je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki za knjige, izdane v papirnati obliki, uporablja nižjo stopnjo davka na dodano vrednost, za knjige na drugih fizičnih nosilcih, kot so CD-plošče, CD-ROM-i ali USB-ključi, pa splošno stopnjo davka na dodano vrednost, pod pogojem, da se spoštuje načelo davčne nevtralnosti, na katerem temelji skupni sistem davka na dodano vrednost, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?