revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Opravljanje gospodarske dejavnosti

Sodišče Evropske unije, 20. junij 2013, zadeva C-219/12, Sodna praksa Sodišč, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr proti Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, ob udeležbi Thomasa Fuchsa

Ključne besede 
sodišče EU, direktiva o DDV, električna energija

Jedro sodbe
Člen 4(1) in (2) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995, je treba razlagati tako, da upravljanje s fotonapetostno napravo, ki je nameščena na stanovanjski hiši ali poleg nje in zasnovana tako, da je količina električne energije, ki se proizvede, po eni strani vedno manjša od skupne količine električne energije, ki se porabi za zasebne namene njenega upravljavca, po drugi strani pa se v omrežje oddaja v zameno za doseganje trajnega dohodka, spada k pojmu „gospodarske dejavnosti“ v smislu navedenega člena.


Tolmačenje Zveze RFR
Na Sodišče EU je bilo poslano vprašanje, ali je postavitev in upravljanje fotonapetostne naprave, nameščene na strehi stanovanjske hiše, možno opredeliti kot opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu direktive o DDV, čeprav je vsa proizvedena električna energija oddana v javno omrežje in nato od tam dobljena nazaj za potrebe lastnika stanovanjske hiše. V obravnavanem primeru je šlo za prodajo in nakup električne energije, pri čemer je bila količina porabljene električne energije (vzete iz omrežja) vedno večja od proizvedene količine električne energije (dane v omrežje).

Sodišče EU je v sodbi zapisalo, da povezava med količino proizvedene in porabljene električne energije ni bistvenega pomena pri odločanju, ali gre za opravljanje gospodarske dejavnosti ali ne. Odločilo je, da upravljanje fotonapetostne naprave, ki je nameščena na stanovanjski hiši ali poleg nje in zasnovana tako, da je količina električne energije, ki se proizvede, vedno manjša od količine električne energije, ki se porabi za zasebne namene njenega upravljavca, električna energija pa se v omrežje oddaja v zameno za doseganje trajnega dohodka, je gospodarska dejavnost v smislu direktive o DDV.

Celotna sodba je dostopna na spodnji povezavi.

Vir: CURIA

.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?