revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Prenos poslovnega deleža in DDV

Sodišče Evropske unije, 30. maj 2013, C-651/11, Staatssecretaris van Financiën proti X BV

Ključne besede 
prenos poslovnega deleža

Jedro sodbe
Člena 5(8) in/ali 6(5) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) je treba razlagati tako, da prenos 30-odstotnega poslovnega deleža v družbi, za katero prenosnik opravi storitve, ki so predmet DDV, ni prenos celotnih sredstev ali dela sredstev podjetja ali storitev v smislu teh določb, ne glede na to, da so preostali lastniki poslovnih deležev skoraj sočasno prenesli preostale poslovne deleže te družbe na isto osebo in da je ta prenos tesno povezan z dejavnostmi upravljanja, opravljenimi za to družbo.

Tolmačenje Zveze RFR
Na Sodišče EU je bilo poslano vprašanje, ali je treba člena 5(8) in/ali 6(5) Šeste direktive (kot 10. in 17. člen ZDDV-1) razlagati tako, da je prenos 30-odstotnega poslovnega deleža v družbi, za katero prenosnik opravlja storitve, ki so predmet DDV, ni prenos celotnih sredstev ali dela sredstev podjetja ali storitev v smislu teh določb. Pri prenosu podjetja ali dela podjetja se namreč šteje, da promet blaga oziroma storitev ni bil opravljen.

Celotna sodba je dostopna na spodnji povezavi.

Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?