revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBA

Zamudne obresti od nevrnjenega presežka DDV

Sodišče Evropske unije, 24. oktobra 2013, zadeva C-431/12, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală proti SC Rafinăria Steaua Română SA

Ključne besede 
„Obdavčenje – Davek na dodano vrednost – Vračilo presežka DDV s pobotom – Razglasitev ničnosti odločb o pobotu – Obveznost plačati davčnemu zavezancu zamudne obresti“

Tolmačenje sodbe
Sodišče EU je v sodbi v zadevi C-431/12 (SC Rafinăria Steaua Română SA) obravnavalo primer, ko je romunska davčna uprava pri davčnem zavezancu njegov presežek DDV pobotala z dodatnim davčnim bremenom, kasneje pa se je izkazalo, da pobot ni bil upravičen. Zavezanec je zato od davčne uprave zahteval plačilo zamudnih obresti od prepozno vrnjenega presežka DDV. Vprašanje Sodišču EU je bilo, ali je direktivo o DDV treba razlagati tako, da je davčni zavezanec, ki zahteva vračilo presežka DDV, upravičen do zamudnih obresti za obdobje veljavnosti upravnih aktov, s katerimi je bila možnost vračila izključena in ki jih je sodišče kasneje odpravilo. Sodišče EU je odločilo, da nepriznavanje zamudnih obresti zavezancu v primeru, kakršen je ta, ni skladno z direktivo o DDV.

Jedro sodbe
Člen 183 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da davčni zavezanec, ki je zahteval vračilo presežka vstopnega davka na dodano vrednost od davka na dodano vrednost, ki ga je dolžan plačati, ni upravičen – za obdobje, v katerem so bili upravni akti, s katerimi je bila možnost vračila izključena in ki jih je kasneje sodišče odpravilo, v veljavi – od davčne uprave države članice prejeti zamudnih obresti zaradi nepravočasnega vračila s strani te uprave.

Vir: CURIA

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?