revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Davek na finančne storitve ali DDV?

 
Tolmačenje
V prenovljeni Fursovi publikaciji Davek na finančne storitve – Podrobnejši opis (2. izdaja, maj 2020) je na novo pojasnjeno kar nekaj dilem zavezancev glede odločitve, ali obračunavati DDV ali davek od finančnih storitev. Med drugim je pojasnjeno, da v primeru, ko je med zavarovalnico in trgovcem sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje blaga, ki ga je trgovec prodal kupcu, in trgovec le trži zavarovalni produkt zavarovalnice, kupec pa pristopi s podpisom potrdila o zavarovanju, ne gre za oproščeno finančno storitev. Provizija, ki jo trgovec v primeru podaljšanih garancij, prodanih kupcem svojega blaga, zaračuna zavarovalnici, je obdavčena z 22-odstotnim DDV. Ker ni oproščena DDV, prav tako ni obdavčena z davkom od finančnih storitev. vir

Več o prometih, oproščenih DDV, in o obveznosti obračuna drugih prometnih davkov od storitev, oproščenih DDV, v Šoli o DDV Zveze RFR.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: