IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

 

DDV od nezakonitega vnosa blaga v EU

25. april 2022

Tolmačenje

Sodišče EU je objavilo sodbo C-489/20 (UB), ki se nanaša na obračun DDV pri uvozu blaga. V obravnavanem primeru je šlo za nezakonit vnos (tihotapstvo) trošarinskega blaga – cigaret na carinsko območje EU. Blago je bilo zavezancu odvzeto in uničeno. Direktiva 2006/112/ES v 71. členu določa, da če je uvoženo blago zavezano plačilu carine, kmetijskim prelevmanom ali dajatvam z enakim učinkom, potem obdavčljivi dogodek in s tem obveznost za obračun DDV nastaneta v trenutku obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna teh dajatev. Ker pa je za obravnavani primer na podlagi carinske zakonodaje carinski dolg ugasnil, se je pojavilo vprašanje, ali je kljub temu treba obračunati trošarino in DDV. Sodišče EU je odločilo, da ugasnitev carinskega dolga (iz razloga, določenega v 124/1/c Uredbe 952/2013) ne povzroči ugasnitve dolga, povezanega s trošarino in DDV. To velja ne glede na to, da je bilo blago zavezancu vzeto in uničeno.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?