IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dokazovanje statusa dobavitelja v povezavi z odbitkom DDV

3. januar 2021

Tolmačenje

Eden od vsebinskih pogojev za uveljavitev pravice do odbitka DDV je, da mora dobavitelj blaga ali storitev imeti status davčnega zavezanca. Ker je češki davčni organ podvomil o resničnosti storitev oglaševanja, ki naj bi jih družbi Kemwater opravila družba Viasat Service, je zavezancu v postopku davčnega nadzora vzel odbitek DDV, ki je bil uveljavljen na podlagi računov, prejetih od te družbe. Sodišče EU je v sodbi C-154/20 (Kemwater) odločilo, da je Direktivo 2006/112/ES treba razlagati tako, da je treba uveljavljanje pravice do odbitka DDV zavrniti, ne da bi morala davčna uprava dokazati, da je zavezanec storil utajo DDV oziroma da je vedel ali bi moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje za utemeljitev pravice do odbitka, povezana s takšno utajo. To velja, če resnični dobavitelj zadevnega blaga ali storitev ni bil ugotovljen, zavezanec, ki uveljavlja odbitek DDV, pa ne predloži dokaza, da je imel njegov dobavitelj status davčnega zavezanca. Vendar mora biti izpolnjen še dodatni pogoj, da (ob upoštevanju dejanskih okoliščin in dokazov, ki jih je predložil navedeni davčni zavezanec) ni potrebnih podatkov za preveritev, da je resnični dobavitelj imel ta status.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?