revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo


Tolmačenje
V združenih zadevah C-660/16 (A. Kollross) in C-661/16 (E. Wirtl) je spor nastal zaradi odbitka DDV, ki je bil uveljavljen ob plačilu za prihodnji dobavi blaga, ki pa nista bili opravljeni zaradi insolventnosti in ugotovljenih goljufij dobaviteljev. Sodišče je glede odbitka DDV in njegovega popravka podalo dve razlagi.
Odbitek DDV pri plačniku predplačila je dovoljen le, če je že ob plačilu jasno opredeljena vrsta blaga oziroma storitve in je prihodnja dobava gotova. Glede obveznosti popravka odbitka DDV pa je v obravnavanih dveh zadevah šlo za to, ali nacionalni predpis ali praksa popravek odbitka pri predplačilih lahko pogojuje z vračilom predplačila. Sodišče EU je odgovorilo, da lahko, tudi če v sodbi C-107/13 (FIRIN) tega pogoja ni bilo. Ugotovilo je namreč, da so okoliščine obravnavanih dveh zadev različne. Ker bi bilo v konkretnem primeru predplačilo, vključno z DDV, od insolventnega dobavitelja nemogoče ali zelo oteženo izterjati, bi plačnik predplačila povrnitev DDV lahko uveljavljal neposredno od davčnega organa, zato zahteva po popravku odbitka DDV v takih primerih ni smiselna. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?