revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

 
Tolmačenje
Vrhovno sodišče je v sodbi navedlo, da se delovne ure javnega uslužbenca, ki se opravijo kot nadure, namesto plačila lahko kompenzirajo s prostimi urami. Pri tem poudarja, da je delavec za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila. Vendar pa je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami primerno nadomestilo za nadurno delo, če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za siceršnje plačilo nadurnega dela. Tožnik je namreč v tožbi navajal, da je bil zaradi enostransko odrejene kompenzacije prikrajšan pri plači, saj bi bili njegovi prejemki večji, če bi namesto kompenzacije ur delal, nadure pa bi mu delodajalec plačal. V tem primeru bi bilo sicer njegovo plačilo res večje, vendar bi tudi delal več. Ker je prejel plačilo za tolikšen obseg dela, kot ga je opravil (torej za kompenzirano uro 100-odstotno nadomestilo in s sodbama nižjih sodišč prisojen 30-odstotni dodatek), prikrajšanja ni bilo. Zahtevek za večje plačilo (še v velikosti 100-odstotne urne postavke) pa je po sodbi sodišča brez podlage. vir

mag. Milenka Čižman

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: