IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Ponovna predložitev obrazca DDV-P2 pri davčnih zavezancih, ki so uporabniki unijske ureditve VEM

 
4. julij 2022
Tolmačenje

Furs je v dveh svojih publikacijah (v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV in v publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM,  odgovor na vprašanje št. 48) objavil napotek oziroma opozorilo zavezancem, ki so se prostovoljno identificirali za namene DDV zgolj zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev VEM (OSS), naj ponovno vložijo obrazec DDV-P2, ker bodo v nasprotnem primeru še naprej morali oddajati prazne obračune DDV na obrazcu DDV-O. Spremenjeni P-ZDDV-1 v 156.a členu namreč določa izjemo od obveznosti predložitve obračuna DDV za prej omenjene davčne zavezance. Ti jo lahko uveljavijo le tako, da ponovno oddajo obrazec DDV-P2. Na njem označijo polje 19 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM)«. K obrazcu predložijo prilogo z navedbo, da gre za spremembo, ki velja šele s 1. julijem 2022, in da so za domače dobave še vedno oproščeni plačila DDV.

Glede uporabe unijske ureditve VEM lahko več izveste na posvetovanju Zveze RFR Kako poslovati s tujino brez težav pri obračunu DDV.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?