IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Ponovno ukrep karantene in višje sile za samozaposlene

20. december 2021

Tolmačenje

Od 4. decembra 2021 velja Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A), ki ponovno prinaša ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene. Pogoji so enaki, kot jih je urejal Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v obdobju od oktobra 2020 do junija 2021. Rok za vložitev vloge je do 15. januarja 2022 prek sistema eDavki (NF-Karantena). Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.Ukrep velja tudi za nazaj, in sicer za obdobje od 1. julija 2021. Za zdaj velja do 31. decembra 2021. Ga pa lahko vlada podaljša do 30. junija 2022. Upravičencu ni treba izpolnjevati pogoja glede upada prihodkov in tega, da ni davčni dolžnik.Do delno povrnjenega izgubljenega dohodka je upravičen, kdor zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka zaradi karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine, zaradi katere ne more obiskovati vrtca ali šole) ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. Vse to velja za otroke samozaposlenih do vključno 5. razreda osnovne šole ali otroke v prilagojenih in posebnih programih in za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.Upravičenec je lahko samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba (16. člen ZPIZ-2), in kmet (17. člen ali 25/5 ZPIZ-2). Upravičenec mora za uveljavljanje pravice izpolniti vlogo. Velikost delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas višje sile, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu. Če višja sila traja dlje, je treba vložiti novo vlogo. Furs je objavil tudi podrobnejša pojasnila.

O tem, katere se okoliščine, ki lahko povzročijo vračilo prejete državne pomoči za delno povrnjen izgubljeni dohodek, lahko več izveste na posvetovanju Zveze RFR Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik  

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?