IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Popravek odbitka DDV, če ta ni bil uveljavljen pred pretekom prekluzivnega roka 

18. julij 2022,
Tolmačenje

V sodbi Sodišča EU C-194/21 (X) je bil obravnavan primer, ko je družba X od družbe B leta 2006 kupila deset gradbenih zemljišč. Obračunan je bil DDV, ki pa ga ni uveljavila kot odbitnega. Ker do planiranih poslov z zemljišči ni prišlo, je leta 2013 dve zemljišči prodala nazaj družbi B. DDV ni obračunala, zato ji ga je dve leti za tem odmeril davčni organ z odločbo. Družba X se je nanjo pritožila, ker davčni organ pri ugotavljanju davčne obveznosti ni upošteval že leta 2006 plačanega in neodbitega DDV. Vprašanje je bilo, ali je prav, da se zavezancu, ki pred iztekom prekluzivnega roka ni uveljavljal pravice do odbitka DDV v zvezi s pridobitvijo blaga ali storitve, zavrne možnost, da se ta odbitek opravi kasneje.

Sodišče EU je že večkrat odločilo, da se mehanizem popravka odbitka DDV uporablja le, če obstaja pravica do odbitka DDV. Ne uporablja se torej, če zavezanec ni uveljavljal pravice do odbitka DDV in je to pravico izgubil zaradi poteka prekluzivnega roka. Te ugotovitve ni mogoče izpodbijati z načelom davčne nevtralnosti. Na podlagi tega načela torej zavezancu ne more biti dopuščeno, da popravi odbitek DDV, ki ga ni uveljavljal pred iztekom prekluzivnega roka in je s tem pravico do odbitka izgubil.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?