IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM

2. december 2021
Tolmačenje

Na Furs smo posredovali vprašanje glede popravkov napak v povezavi s posebno unijsko ureditvijo VEM, saj je ta za tiste davčne zavezance, ki se pravočasno ne vključijo v to ureditev, zelo neugodna. Če zavezanec kateri od držav članic dolguje DDV od prodaj blaga na daljavo ali opravljanja storitev končnim potrošnikom, četudi za en sam kvartal in v minimalnih zneskih, se mora za to obdobje identificirati za DDV v vsaki taki državi članici. V posebnih obračunih za DDV pri unijski ureditvi VEM je sicer predvideno popravljanje napak za pretekla obdobja, a žal ne takih, ki so posledica tega, da se zavezanec v posebno ureditev ni vključil pravočasno, torej pred začetkom kvartala ali najpozneje deseti dan v mesecu, ki sledi prvi dobavi oziroma prvič opravljeni storitvi. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022.

Furs je odgovor na naše vprašanje zapisal v pojasnilo št. 0920-23859-2021-2:

"Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki se ni pravočasno vključil v posebno ureditev VEM ali se identificiral za namene DDV v državi članici potrošnje ter je od navedenih transakcij obračunal DDV v Sloveniji, ima pravico zahtevati vračilo slovenskega DDV, če dokaže, da kraj obdavčitve opravljenih transakcij ni Slovenija.Če tuj davčni zavezanec že pred datumom začetka uporabe posebne ureditve VEM na ozemlju Slovenije opravi transakcije, za katere se lahko uporabijo posebne ureditve VEM, mora za obdobja do vključitve v to ureditev, v Sloveniji predložiti obračune DDV-O. Retroaktivna identifikacija za namene DDV v Sloveniji ni mogoča.

Če davčni zavezanec državi članici identifikacije sporoči, da namerava uporabljati neunijsko ali unijsko ureditev VEM, se ta posebna ureditev na podlagi člena 57d Izvedbe Uredbe Sveta EU 2019/2026 (v nadaljevanju Izvedbena Uredba o DDV) uporablja od prvega dne naslednjega koledarskega četrtletja.
V nekaterih primerih pa je morda davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev VEM, začel dobavljati blago oziroma opravljati storitve, za katere se lahko od 1. 7. 2021 uporabi posebne ureditve VEM, že pred datumom vključitve v to ureditev. V tem primeru lahko davčni zavezanec začne uporabljati posebno ureditev od datuma, ko je bilo blago prvič dobavljeno oziroma ko so bile storitve prvič opravljene, če je državo članico identifikacije obvestil, da je začel opravljati dejavnosti v okviru posebne ureditve, najpozneje deseti dan v mesecu, ki sledi prvi dobavi oziroma prvič opravljeni storitvi. Država članica identifikacije izda odločbo o vključitvi v posebno ureditev, v kateri navede datuma začetka vključitve v posebno ureditev. Če davčni zavezanec ni pravočasno predložil vloge za vključitev v posebno ureditev v državi članici identifikacije, se mora identificirati za namene DDV in obračunati DDV neposredno v državah članicah potrošnje. Navedeno izhaja tudi iz Priročnika o sistemu vse na enem mestu za DDV (Guide to the VAT OSS), in sicer iz odgovora na 6. vprašanje, na strani 18.

V skladu z navedenim se mora davčni zavezanec, ki ne spoštuje roka, določenega s členom 57d Izvedbene Uredbe o DDV, za transakcije, ki so bile opravljene pred vključitvijo v posebno ureditev VEM, identificirati za namene DDV in obračunati DDV neposredno v državah članicah potrošnje.

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki se ni pravočasno vključil v posebno ureditev VEM ali se identificiral za namene DDV v državi članici potrošnje ter je od navedenih transakcij obračunal DDV v Sloveniji, ima pravico zahtevati vračilo tega DDV, če ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 9. člena Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo – Pravilnik.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika je kraj dobave blaga pri prodaji blaga na daljavo znotraj Unije in kraj opravljanja storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, kraj, v katerem ima dobavitelj ali izvajalec sedež, ali če sedeža nima, stalno ali običajno prebivališče, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) dobavitelj ali izvajalec ima sedež, ali če sedeža nima, stalno ali običajno prebivališče samo v eni državi članici,

b) storitev je opravljena osebi, ki ni davčni zavezanec in ima sedež, stalno ali običajno prebivališče v kateri koli državi članici, ki ni država članica iz prejšnje točke, ali je blago odposlano ali prepeljano v državo članico, ki ni država članica iz prejšnje točke, in

c) skupna vrednost opravljenih storitev ali dobavljenega blaga iz prejšnje točke brez DDV v tekočem koledarskem letu ne presega zneska 10.000 eurov in tega zneska ni presegla niti v predhodnem koledarskem letu.

Če davčni zavezanec presega prag za določitev kraja dobave blaga in opravljanja storitev oziroma ima v državi članici potrošnje stalno poslovno enoto, kraj obdavčitve navedenih transakcij ni v Sloveniji, temveč v državi članici potrošnje in je bil DDV v Sloveniji obračunan neupravičeno. V tem primeru je davčni zavezanec upravičen do vračila DDV. Upravičenost vračila DDV se preveri v okviru izvedbe davčnega nadzora.

Glede identifikacije za namene DDV in plačila DDV od teh transakcij se mora davčni zavezanec obrniti neposredno na državo članico potrošnje.

Če pa davčni zavezanec izpolnjuje predpisane zakonske pogoje iz prvega odstavka 9. člena Pravilnika, je kraj obdavčljivih transakcij v Sloveniji, in v tem primeru davčni zavezanec ni upravičen do vračila DDV.

V primeru, da se tuj davčni zavezanec ne bi pravočasno vključil v posebno ureditev VEM in bi pred vključitvijo v posebno ureditvijo opravil dobave na ozemlju Slovenije, pa velja:

Ker retroaktivna identifikacija za namene DDV v Sloveniji ni mogoča in ker se davčni zavezanec kasneje vključi v posebno ureditev VEM v državi sedeža, mora za obdobja do vključitve v to ureditev, predložiti obračune DDV-O za dobave blaga ali storitev v Sloveniji. V skladu s četrtim odstavkom 89. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 je za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, davčno obdobje koledarski mesec. Na podlagi 88.c člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec predloži obračun DDV na podlagi samoprijave, vendar mora v tem primeru hkrati s predložitvijo obračuna, poravnati obveznost DDV in obresti, da se izogne odgovornosti za prekršek. Za tuje davčne zavezance je postopek predložitve obračuna opisan v dokumentu VAT Identification and obligations of foreign taxable persons, in sicer na strani 8.

Navedeno v prejšnjem odstavku velja tudi za dobave blaga, opravljene pred 1. 7. 2021, za katere se taisti tuji davčni zavezanec ni identificiral za namene DDV, pa bi se moral ali opravljene storitve, za katere se je uporablja posebna ureditev mini VEM"

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?