IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Poročanje davčnemu organu o izplačilu predšolskim otrokom, učencem, dijakom ali študentom iz šolskega sklada v letu 2022 in za prihodnja leta

21. november 2022

Tolmačenje

Dne 26. oktobra 2022  je davčni organ Zvezi RFR poslal pojasnilo glede poročanja o izplačilih predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja. Ta izplačila so oproščena plačila dohodnine po 25/-/4 ZDoh-2. Čeprav so ta oproščena plačila dohodnine, pa morajo izplačevalci o njih poročati v okviru pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Poročati je treba že o tovrstnih izplačilih za davčno leto 2022, in sicer po prejemniku te pomoči. Pri poročanju izplačevalec navede davčno številko prejemnika sredstev (otroka, učenca, dijaka ali študenta).

dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?