revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Povračilo stroškov prehrane med delom na domu

 
Tolmačenje
Mnogo delodajalcev se je zaradi epidemije COVID-19 z delavci dogovorilo za opravljanje dela na domu. V tej situaciji pa se delodajalci sprašujejo, ali morajo zaposlenim povrniti stroške prehrane med delom ali to ni potrebno, glede na to, da ti delajo doma. O tem vprašanju je v povezavi z obdavčitvijo odločalo tudi upravno sodišče v sodbi I U 1043/2013. Iz sodbe se lahko zaključi, da je povračilo stroškov prehrane zakonska in (iztožljiva) pravica delavca, ki je vezana na opravljanje dela. Ta pravica tako ni pogojena z lokacijo dela. Če delavec delo opravlja, mu pripada povračilo tega stroška, četudi dela od doma. Po koliko urah opravljenega dela in v kolikšnem znesku mu to pripada, pa je odvisno od ureditve v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, ali na drugi podlagi, ki ureja to področje (denimo v pogodbi o zaposlitvi ali aktu delodajalca). Povračilo stroška prehrane pa ni obdavčeno do zneska in pod pogoji iz 6. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Več o tej sodbi lahko preberete v sestavku Sodna praksa s področja dohodnine v reviji IKS 5/16.

iDr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: