revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij


Tolmačenje
Ministrstvo za javno upravo je odgovorilo na vprašanje glede povračila stroškov za službena potovanja v tujino in davčne obravnave izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij. Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne organizacije, ki financira tako sodelovanje, se upravičenost in velikost povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili te organizacije. Če slovenski delodajalec s potnim nalogom napoti fizično osebo na delavnico, posvet ali drug dogodek, ki ga organizira mednarodna organizacija, ob tem pa fizična oseba od organizatorja prejme povračila nekaterih stroškov, ta sodijo med dohodke iz delovnega razmerja in jih mora obračunati delodajalec. Pri obdavčitvi takih dohodkov pa se upošteva slovenska davčna zakonodaja, in sicer v konkretnem primeru ZDoh-2 in Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?