IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

 

Redna ID-številka za DDV ni več pogoj za uporabo ureditve VEM

10. januar 2022 
 
Tolmačenje

Furs je v svoji publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (2. izdaja, januar 2022) v 4. poglavju spremenil odgovora s številkama 13 in 22. To spremenjeno stališče davčnega organa pomembno vpliva na male davčne zavezance, ki imajo zgolj posebno ID-številko za DDV (atipični davčni zavezanci) in opravljajo čezmejne storitve in/ali prodajo blaga na daljavo končnim potrošnikom v druge države članice. Za te transakcije zavezanci lahko obračunavajo DDV drugih držav članic po unijski posebni ureditvi VEM (OSS), za katero pa ne bo več obveznosti predhodne pridobitve redne ID-številke za DDV, torej vključitve v sistem DDV po splošni ureditvi, ki ima za posledico obračunavanje in plačevanje DDV tudi od transakcij, opravljenih na ozemlju Slovenije. V publikaciji je po novem zapisano takole: »Atipični davčni zavezanec se lahko vključi v posebno unijsko ureditev OSS. Navedeno izhaja tudi iz Priročnika o sistemu vse na enem mestu za DDV, in sicer iz odgovora na 14. vprašanje na strani 22. Redna identifikacija za namene DDV tako ni več pogoj za vstop v posebno unijsko ureditev OSS.«

Več o uporabi posebne ureditve VEM tudi na posvetovanju Zveze RFR Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?