revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Zdravstveno svetovanje po telefonu


Tolmačenje
V zadevi C-48/19 (X) je bila predmet predhodnega odločanja oprostitev DDV na področju zdravstvene nege. Nemški davčni organ je zavrnil oprostitev DDV zavezancu X, ki je opravljal telefonsko svetovanje o različnih temah, ki se nanašajo na zdravje. Storitve so izvajali zdravstveniki, medicinske sestre in asistenti za zdravstveno nego, ki so bili usposobljeni kot coachi za zdravje in dobro počutje. V več kot tretjini primerov je pri zagotavljanju nasvetov sodeloval zdravnik, ki je v primeru dodatnih vprašanj podal navodila ali drugo mnenje. Sodišče EU je na dve zastavljeni vprašanji odgovorilo, da je oprostitev možna, če so izpolnjeni določeni pogoji, kar mora za obravnavani primer preveriti še nacionalno sodišče.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: